Πάτρα 20-06-2006


Ιστορική συμφωνία Κυνηγών – Φορέα Διαχείρισης –

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για το Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα - Μουστού


Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου με την συνεργασία του Κυνηγετικού Συλλόγου Άστρους έπειτα από μία μακρόχρονη και συστηματική προσπάθεια συνέβαλαν επιτυχώς στην ομόφωνη αποδοχή άσκησης της κυνηγετικής δραστηριότητας στην περιοχή του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα - Μουστού, έκτασης 500.000 στρεμμάτων που εκτείνεται στους Νομούς Αρκαδίας και Λακωνίας. Μιας αποδοχής τόσο από την τοπική κοινωνία όσο και από την πλευρά του Φορέα Διαχείρισης του Οικολογικού Πάρκου αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Η πρώτη δυστυχώς αντίληψη για την λειτουργία του Οικολογικού Πάρκου ήταν η πλήρη απαγόρευση της κυνηγετικής δραστηριότητας με σκεπτικό τα στενά πλαίσια των οικολογούντων που θεωρούν ότι ο κυνηγός δεν είναι λάτρης της φύσης αλλά μία αρνητική επίπτωση που θα ενοχλούσε τους περιπατητές «οικοτουρίστες», που επιφέρει καταστροφές και ανεπανόρθωτες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον και έτσι δεν θα μπορούσε να αποτελεί μέρος της ανάπτυξης ενός Πάρκου Οικολογικού χαρακτήρα.

Ένας μαραθώνιος δρόμος συζητήσεων, ανταλλαγής απόψεων, συνεχόμενων προσπαθειών και γενικότερων παρεμβάσεων της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες αρχής γενομένης το 2000 ανέτρεψαν την ελλειπτικότητα και ασάφεια της πρότασης ίδρυσης του Οικολογικού Πάρκου όπου σημαντικά στοιχεία ανθρώπινων δραστηριοτήτων έμπαιναν στο περιθώριο. Η παρουσίαση των επιστημονικά τεκμηριωμένων στοιχείων, από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου και τον Κυνηγετικό Σύλλογο Άστρους, που αφορούν την κυνηγετική δραστηριότητα σε σχέση με το περιβάλλον αλλά και τα οικολογικά πάρκα ειδικότερα και περιλαμβάνουν μέτρα προστασίας, ενέργειες και έργα βελτίωσης των βιοτόπων, εμπλουτισμούς περιοχών με θηράματα, θηροφύλαξη, αναδασώσεις, καλλιέργειες και άλλα καθώς και τα οικονομικά μεγέθη που συνεισφέρει στην περιοχή το κυνήγι διαφοροποίησαν εντελώς το προηγούμενο σκηνικό.

Οι κυνηγοί αποτελούν ένα σημαντικό οικονομικό όφελος για την περιοχή που ασκούν την δραστηριότητά τους και συνάμα συμβάλουν στην τουριστική ανάδειξή της αφού σε συνδυασμό με την θηρευτική κάρπωση κάθε χρονιάς σε αυτήν φιλοξενούνται αρκετοί κυνηγοί από τις όμορες αλλά και τις πιο απομακρυσμένες γωνιές της Ελλάδας. Η ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας που έχει ως βάση της το περιβάλλον θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το πλήθος των δράσεων που ασκούνται σε αυτήν, όχι να αποστειρώνεται αλλά να διαχειρίζεται ορθολογικά. Η αρμονική συνύπαρξη και η συμμετοχή όλων στο περιβάλλον είναι ο συνδετικός κρίκος για την επίτευξη τόσο της αειφορίας και προστασίας του όσο και της οικονομικής υποστήριξης και αναβάθμισής του.

Σημαντική και καθοριστική ήταν η θέση του προέδρου του Φορέα Διαχείρισης κου Χατζηγιάννη Γεώργιου ο οποίος μετά τις συνεχείς επαφές που είχαμε αντελήφθη την ορθότητα των απόψεων των Κυνηγετικών Οργανώσεων και συνέβαλε τα μέγιστα στην τελική διαμόρφωση της προς υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Αποτέλεσμα αυτών ήταν η εξ ολοκλήρου τροποποίηση της ένατης υποπαραγράφου της προγενέστερης πρότασης για την ίδρυση του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα - Μουστού η οποία ανέφερε ότι: στις περιοχές Προστασίας της Φύσης δεν επιτρέπεται το κυνήγι, αλλά κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται για τη διαχείριση της άγριας πανίδας εφόσον προβλέπεται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται σ’ αυτόν.

Η παραπάνω παράγραφος διαγράφεται στο σύνολό της και η νέα πρόταση αναφέρει ότι «Η ρύθμιση του κυνηγίου γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας περί θήρας», ενώ προτείνεται στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, μέσω διαχειριστικής μελέτης η απαγόρευση της θήρας στις κορυφές Μικρή Τούρλα (υψόμετρο 1.800 μέτρα) και Μεγάλη Τούρλα (υψόμετρο 1.934 μέτρα). Με δεδομένο τις προγενέστερες πραγματοποιηθείσες διαβουλεύσεις η πρόταση του Φορέα Διαχείρισης συμφωνεί τελικά με τις θέσεις της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου και της Κυνηγετικής Οικογένειας γενικότερα. Επιπλέον το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αποδέχθηκε στο σύνολό της την πρόταση καθώς και την απέστειλε για νομοθετικό έλεγχο και συγκρότηση του τελικού σχεδίου της Κ.Υ.Α. προκειμένου να ακολουθήσει το στάδιο υπογραφών και έγκρισή της. Εξάλλου είναι πλέον γνωστές και οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν τα Οικολογικά Πάρκα να διαχειρίζονται ταυτόχρονα με τις ανθρώπινες δράσεις τις οποίες περιλαμβάνουν. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Επίτροπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Περιβάλλοντος κου Δήμα στην Διάσκεψη των Αθηνών όπου αναφέρει: «Τα πάρκα γίνονται για να προσφέρουν στον άνθρωπο και όχι να στερούν δράσεις, όταν μάλιστα αυτές διέπονται από ορθολογικά στοιχεία και πνεύμα διαχείρισης».

Η κυνηγετική δραστηριότητα, όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει, είναι απόλυτα συμβατή με το περιβάλλον και αποτελεί ένα σημαντικότατο εργαλείο για την προστασία του, την αναβάθμισή του και για την ορθολογική διαχείρισή του. Όταν βέβαια αναχθεί και σε οικονομική δραστηριότητα είναι δεδομένη η καθοριστική της συμβολή και στην βιωσιμότητα και στην ανταγωνιστικότητα της περιοχής που την προσφέρει. Δεν είναι λοιπόν ορθό, με ελαφρά την καρδία, να επιλέγουμε τον αποκλεισμό του κυνηγίου αλλά και των άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων, (κτηνοτρόφων, γεωργών, υλοτόμων, μελισσοκόμων, κ.α.) στις προστατευόμενες περιοχές και στο περιβάλλον γενικότερα, παρόλο που επί αιώνες ασκούνται σε αυτό, χωρίς να έχουμε εκ των προτέρων εξετάσει τον συσχετισμό τους. Η μέχρι τώρα δοκιμή στην πράξη σε διεθνές και εθνικό επίπεδο έχει αποδείξει ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία και εάν θέλουμε να βρούμε τον στόχο θα πρέπει με σωστή διαχείριση να επιδιώκουμε την αλληλεπικουρική τους σύμπραξη που θα διασφαλίσει την κληρονομιά μας και για τις επερχόμενες γενιές.

Εν τέλει, στην ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Άστρος από τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού το Σάββατο και την Κυριακή 10 και 11 Ιουνίου 2006 με θέμα «Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα- Μουστού – Μία πρόταση βιώσιμης ανάπτυξης στην Ανατολική Πελοπόννησο» συζητήθηκαν μεταξύ άλλων η ανάπτυξη και ο τρόπος διαχείρισης του Οικολογικού Πάρκου. Επίσης στο στρογγυλό τραπέζι με την συμμετοχή του Προέδρου της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου κου Μαρκόπουλου Κων/νου αναπτύχθηκαν οι τοποθετήσεις του εκπροσώπου των κυνηγών και των φορέων της περιοχής σχετικά με τις Οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή του Οικολογικού Πάρκου, κλείνοντας έτσι μετά από σειρά ετών την διαδικασία για τον καθορισμό των βασικών αρχών λειτουργίας του.

Ευελπιστούμε ότι η περίπτωση του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα – Μουστού θα είναι η αφετηρία για ανάλογη αντιμετώπιση και των υπόλοιπων προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Φύση 2000, που αποτελούν το 19,5% της χερσαίας επιφάνειας της χώρας μας και ξεπερνούν το 25% αν συμπεριλάβουμε και τις αμιγώς θαλάσσιες. Σε μία τόσο μεγάλη εδαφική έκταση είναι αρκετά δύσκολο έως αδύνατο να παραμερίσουμε τον ανθρώπινο παράγοντα εάν μάλιστα στόχος μας είναι η επίτευξη της ουσιώδης προστασίας και αειφορίας του φυσικού μας περιβάλλοντος. Ενώ, λειτουργώντας στην κατεύθυνση του μοντέλου της συνδιαχείρισης και με βασικό συστατικό την κοινή αποδοχή τόσο από τους φορείς όσο και την τοπική κοινωνία αναμφισβήτητα κάνουμε το πρώτο και σημαντικότερο βήμα προς την επιτυχία που είναι η θετική ανταπόκριση από όλους.

 

0
0
0
s2sdefault

Πάτρα 06-06-2006


Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Κυνηγών

και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων


Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις με πρωτοβουλία της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος και της Οργάνωσης των Ευρωπαϊκών Κυνηγετικών Οργανώσεων (FACE) οργάνωσαν και πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο και Κυριακή 3 και 4 Ιουνίου την «Διάσκεψη των Αθηνών» με την συμμετοχή εκπροσώπων των Κυνηγετικών Οργανώσεων 19 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσώπων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διατήρησης Θηραματικής και Άγριας Πανίδας, το Bird-Life International, η Ορνιθολογική κ.α.

Στην διάσκεψη παρευρέθησαν επίσης ο Επίτροπος για θέματα περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κος Δήμας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κος Μπασιάκος,, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κος Φόλιας, ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος κος Κρεμλής, εκπρόσωποι κομμάτων της Ελληνικής Βουλής, καθώς και επιστήμονες διεθνών ινστιτούτων και Ελληνικών πανεπιστημίων.

Ο σημαντικότερος στόχος της διάσκεψης ο οποίος και επιτεύχθηκε απόλυτα ήταν η από κοινού επιβεβλημένη μελλοντική συνεργασία όλων των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον με απώτερο σκοπό την αειφορική διαχείρισή του. Η κυνηγετική δραστηριότητα όπως αναφέρθηκε από όλους τους παριστάμενους είναι απόλυτα συμβατή με το περιβάλλον και αποτελεί ένα σημαντικότατο εργαλείο για την προστασία του, την αναβάθμισή του και για την ορθολογική διαχείρισή του.

Στα πλαίσια της ανταλλαγής απόψεων συζητήθηκε εκτενέστερα η εφαρμογή της Οδηγίας 79/409 και διαπιστώθηκε από όλους τους συμμετέχοντες ότι η ερμηνεία της Οδηγίας στα στενά πλαίσια της νομικής της υπόστασης είναι δυσλειτουργική, ενώ ο Επίτροπος για θέματα περιβάλλοντος της Ε.Ε. σημείωσε ότι συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία από τα κράτη μέλη προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τροποποίηση και η συμπλήρωσή της για την πληρέστερη λειτουργία της.

Η σύζευξη αντιλήψεων έδωσαν την κατεύθυνση για συντονισμό των δράσεων στο περιβάλλον ενώ αναφέρθηκαν οι γενικότερες προσπάθειες και οι ενέργειες των Κυνηγετικών Οργανώσεων στον τομέα της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της αειφορικής κυνηγετικής δραστηριότητας.

Παράλληλα επισημάνθηκε η σπουδαιότητα του προγράμματος της Καταγραφής της Κυνηγετικής Κάρπωσης στην Ευρώπη από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, ως μέσο διαχείρισης του περιβάλλοντος ενώ το Ελληνικό πρόγραμμα ΑΡΤΕΜΙΣ, που αποτελεί μία πλήρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία λήψης και επεξεργασίας στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν την κυνηγετική δραστηριότητα με σκοπό τον προσδιορισμό της σχετικής αφθονίας των θηραματικών ειδών στη χώρα μας, προτάθηκε ως ονομαστικός ανάδοχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος αφού παραπέμπει στην μυθολογική θεά Άρτεμη προστάτιδα του κυνηγίου και της φύσης.

Επίσης ιδιαίτερη μνεία έγινε τόσο στα υπόλοιπα προγράμματα που εκπονούνται από τις Ελληνικές Κυνηγετικές Οργανώσεις τα οποία είναι: το Πρόγραμμα βελτίωσης βιοτόπων & ενίσχυσης των θηραμάτων στην Ελλάδα και το Πρόγραμμα Προσδιορισμού της Φαινολογίας της Μετανάστευσης των Θηρευσίμων Πτηνών στην Ελλάδα, όσο και στο σώμα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής. Ο συνδυασμός όλων αυτών των αυτοχρηματοδοτούμενων δράσεων των Κυνηγετικών Οργανώσεων στεγάζουν ένα τεράστιο δίκτυο προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος.

Είναι δεδομένη πλέον η αναγκαιότητα της συνιστώμενης πορείας όλων των συμβατών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον που όχι μόνο δεν αποκλείουν τον άνθρωπο αλλά επιβάλλουν την ενεργή συμμετοχή του έτσι ώστε ως αλληλένδετα στοιχεία να επιτευχθεί η απόλυτη μεταξύ τους συνοχή που θα διασφαλίζει την αέναη συνύπαρξή τους.

Η 1η ως αφετηρία συνάντηση των Κυνηγετικών και των Περιβαλλοντολογικών Οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα σηματοδοτώντας την ανάγκη συνεργασίας μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, ξεπερνώντας πεπαλαιωμένες αντιλήψεις, προς όφελος της φύσης και του ανθρώπου γενικότερα.

 

0
0
0
s2sdefault

Πάτρα 22-05-2006


Αναστολή εγκατάστασης του Αιολικού Πάρκου


στο Μαυροβούνι – Ακρωτήριο Ακρίτα Ν. Μεσσηνίας


Οι προσπάθειες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου με την συνεργασία του Κυνηγετικού Συλλόγου Χαροκοπιού και του κυνηγετικού κόσμου του Νομού Μεσσηνίας για αποφυγή της εγκατάστασης αιολικού πάρκου στην περιοχή του Μαυροβουνίου του Νομού Μεσσηνίας τελικά ευοδώθηκαν. Οι έντονες αντιδράσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαροκοπιού, στο οποίο εκφράσαμε την επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψή μας για τις αρνητικές συνέπειες από την κατασκευή του έργου στην συγκεκριμένη περιοχή, και τις ενδεχόμενες αλλοιώσεις που θα επέφερε, στην οικολογία και την βιοποικιλότητα του οικοσυστήματος φαίνεται ότι έπιασαν τόπο.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 853/2005 απόφασή του ανέστειλε την εκτέλεση εγκατάστασης και λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Σχίζα – Μαυροβούνι – Ακρωτήριο Ακρίτας Ν. Μεσσηνίας, για τους λόγους που και εμείς προβάλαμε δηλαδή πιθανολογήθηκε έντονη διατάραξη του οικείου οικοσυστήματος καθώς η επίμαχη εγκατάσταση επρόκειτο να λειτουργήσει εντός περιοχής, η οποία έχει ενταχθεί τους ευρωπαϊκούς καταλόγους της Κοινοτικής οδηγίας Natura 2000 και διαθέτει πλούσια ορνιθοπανίδα και αποτελεί τόπο διελεύσεως πολλών μεταναστευτικών πτηνών.

Η απόφαση αυτή αναστέλλει τις κάτωθι αποφάσεις :

α) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου περί έγκρισης επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση στη θέση «Μαυροβούνι» στην περιοχή Βασιλιτσίου και Χρυσοκελαριάς Δήμου Κορώνης Μεσσηνίας,

β) του ΥΠΕΧΩΔΕ περί έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του αιολικού πάρκου

γ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης περί χορήγησης άδειας στην εταιρία για την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου και

δ) της πράξης χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Καλαμάτας.

Από την απόφαση του ΣτΕ προκύπτει ότι ο υπό εγκατάσταση αιολικός σταθμός θα κατασκευαστεί εντός της περιοχής «Νήσοι Σαπιέντζα και Σχίζα – Ακρωτήριο Ακρίτας», η οποία έχει προταθεί για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «Natura 2000» με κωδικό 2550003. Στην συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν οι οικότοποι 9320 «δάση ελιάς και χαρουπιάς» και 5340 «Πουρναρότοποι της Ανατολικής Μεσογείου» του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Επίσης η περιοχή έχει πλούσια ορνιθοπανίδα (μικρά πουλιά και αρπακτικά πτηνά) και αποτελεί τόπο διελεύσεως πτηνών κατά τις περιόδους μετανάστευσής τους. Η εγκατάσταση του επίδικου αιολικού πάρκου στην περιοχή θα προκαλέσει, εν όψει του είδους της επεμβάσεως και του χαρακτήρα της εκτάσεως, έντονη διατάραξη του οικοσυστήματος, η οποία δυσχερώς θα μπορούσε να αποκατασταθεί σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως. Με τα δεδομένα αυτά κάνει εν μέρει δεκτή το αίτημα αναστολής, έως ότου εκδοθεί τελική απόφαση πραγματοποιήσεως η΄ μη επεμβάσεων στην ανωτέρω προστατευτέα περιοχή.

Γίνεται αντιληπτό ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ, το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και όλες οι άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες λειτουργούν η κάθε μια με δικά τους κριτήρια δίχως συντονισμό και βασιζόμενοι στην ανυπαρξία σχεδιασμού και διαχείρισης του αιολικού δυναμικού της χώρας μας.

Από τη μία δηλαδή να ορίσουμε περιοχές για το Δίκτυο Natura = δήθεν προστασία = χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και από την άλλη ζητάμε ανάπτυξη και έργα δίχως συντονισμό δράσεων και θεσμοθετημένο πλαίσιο στις προστατευέες περιοχές.

Τι δίκτυα Natura, για ποια προστασία και ποια για προστατευόμενα είδη μιλάμε… εδώ έχουμε έλλειψη ενέργειας, χρειαζόμαστε εισροή τεράστιων κεφαλαίων προς αφαίμαξη,… άρα τι κάνουμε; Με συνοπτικές διαδικασίες παραμερίζουμε την φύση, την κατακερματίζουμε, την «ξεκοιλιάζουμε» και εισπράττουμε… αυτός είναι ο σχεδιασμός…

Έτσι λοιπόν, η πολιτεία ασκεί υποχρεωτικά περιβαλλοντική πολιτική και προστασία (βλέπε Ευρωπαϊκή Ένωση) και εισπράττει τα ανάλογα πρόστιμα. Έλα όμως που τα πρόστιμα, πρόστιμα είναι και τα οφέλη από τα αιολικά πάρκα υπερκαλύπτουν την «ζημιά» !!!

Άσε που εκ των υστέρων θα έρθουν οι άλλοι και θα πουν, ξέρετε κύριοι, εμείς έτσι τα βρήκαμε, τώρα είναι ήδη τοποθετημένα, και δεν ξηλώνονται τα άτιμα, εκείνοι οι άσχετοι φταίνε…

Ευτυχώς που υπάρχει και το ΣτΕ και όσοι το πάρουν νωρίς χαμπάρι προλαβαίνουν να βάλουν ένα φρένο στην ασυδοσία και στην λαίμαργη βούληση των εταιριών οι οποίες με την συναίνεση των κυβερνόντων καπηλεύονται την φύση όχι για δημιουργία έργων συμβατών με το περιβάλλον όπως δηλώνουν αλλά αποκλειστικά και μόνο για limit up στα κέρδη τους…

Η Κυνηγετική Οικογένεια όπως τόσες φορές έχουμε τονίσει ζει και αναπνέει από το περιβάλλον και για το περιβάλλον, θα είναι για πάντα υπέρμαχος της προστασίας του και σε καμία περίπτωση δεν θα συναινέσει στις φιλόδοξες προσπάθειες κάποιων που ανεξέλεγκτα χρηματοδοτούνται για να στήσουν κερδοφόρες επιχειρήσεις στα όρη και τα βουνά της πατρίδας μας, εφορμώντας από την υπερπολυτελή πολυθρόνα του γραφείου τους.

Ας μην ξεχνάμε ότι η φύση που κάποιοι εμπορεύονται δίνει ζωή σε όλους μας και όχι μόνο στους κυνηγούς και στους επισκέπτες της, δεν είναι κτήμα κανενός και οφείλουμε να την διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού ώστε να την κληροδοτήσουμε αλώβητη στα παιδιά μας.

 

Αξίζει να θαυμάζει κανείς τις σύγχρονες τεχνολογίες που «ομορφαίνουν» την Ελληνική Φύση…!!!

 

0
0
0
s2sdefault

Πάτρα 06-05-2006

 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου


Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6-5-2006 στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις του PORTO RIO Πατρών η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της  Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου.

Στην Γενική Συνέλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Κυνηγετικών Συλλόγων όλης της Πελοποννήσου και των νήσων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Ιθάκης

Κατά τη διάρκεια αυτής και μέσα σε παραγωγικό κλίμα έγινε έγκριση του οικονομικού και διοικητικού απολογισμού του έτους 2005, αναλύθηκαν διάφορα επιστημονικά θέματα και συζητήθηκαν θέματα φιλοθηραματικής πολιτικής εν΄ όψη της νέας ρυθμιστικής 2006-2007.

Ειδικότερα αναφέρθηκαν τα τρία επιστημονικά προγράμματα που είναι σε εξέλιξη και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος και των οποίων όλες οι δαπάνες καλύπτονται από τις συνδρομές των Ελλήνων κυνηγών και που στόχο έχουν την συγκέντρωση επιστημονικών στοιχείων που να ενισχύουν και θα τεκμηριώνουν τις θέσεις των Κυνηγετικών Οργανώσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία αναφορικά είναι: 1) Το πρόγραμμα προσδιορισμού της φαινολογίας της μετανάστευσης των θηρεύσιμων πτηνών στην Ελλάδα, 2) τα προγράμματα καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης ΑΡΤΕΜΙΣ Ι & ΙΙ καθώς και 3) το πρόγραμμα βελτίωσης βιοτόπων και ενίσχυσης του ενδημικού θηράματος. Επίσης ιδιαίτερη μνεία έγινε στα επιστημονικά προγράμματα που εκπονούνται από τους επιστημονικούς συνεργάτες της Γ΄.Κ.Ο.Π. και αφορούν την καταγραφή της ποιοτικής και ποσοτικής θηρευτικής κάρπωσης του αγριόχοιρου, την χαρτογράφηση των περιοχών κάρπωσης καθώς και την καταγραφή των τροφικών συνηθειών του είδους.

Επισημάνθηκε η άμεση ανάγκη για ανταπόκριση στα προγράμματα από τους Κυνηγετικούς συλλόγους και τα μέλη τους ενώ παράλληλα τέθηκαν οι στόχοι για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των εκτροφείων θηραμάτων με προτεραιότητα στον φασιανό, αφού στους στόχους της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου είναι η εγκατάσταση του φασιανού ως ενδημικό θήραμα στην Πελοπόννησο μέσα από την επιλογή των κατάλληλων βιοτόπων καθώς και την καταγραφή της βιωσιμότητας των απελευθερωθέντων ατόμων.

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης ο κος Μαρκόπουλος αναφέρθηκε εκτενώς τόσο στα προβλήματα που ανέκυψαν κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και αφορούσαν το Γραφείο Θήρας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και στις παρεμβάσεις της Γ΄ Κ.Ο.Π. σε σχέση με τις αρμόδιες υπηρεσίες και την πολιτική ηγεσία.

Ένα μεγάλο κεφάλαιο της ομιλίας του κου Μαρκόπουλου αποτέλεσε η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή προκειμένου να αξιολογηθεί η συνολική προσφορά της στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος όσο και οι τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων αλλά και η μελλοντική πορεία του σώματος με σαφή στόχο την κάλυψη με αυτοκίνητα και θηροφύλακες όλων των Κυνηγετικών Συλλόγων. Ο κος Μαρκόπουλος ανακοίνωσε δε ταυτόχρονα την παραγγελία 6 καινούργιων αυτοκινήτων που θα προστεθούν στον ήδη υπάρχοντα στόλο της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής καθώς επίσης και νέες προσλήψεις Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων τονίζοντας ότι οι Κυνηγετικές Οργανώσεις διαχειρίζονται χρήματα των Ελλήνων κυνηγών και θα πρέπει οι κυνηγοί να βλέπουν το έργο που πραγματοποιείται με τα χρήματά τους.

Ανάμεσα στα άλλα θέματα αναφέρθηκε το πρόσφατο πρόβλημα που δημιουργήθηκε από την γρίπη των πτηνών σε σχέση με το κυνήγι, οι εξελίξεις τόσο σε Ελληνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ σχετικά μοιράστηκε και έντυπο πληροφοριακό υλικό.

Τέλος πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας καθώς και της νέας εξελεγκτικής επιτροπής. Το νέο διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε κατά σειρά εκλογής αποτελείται από τους:

Μαρκόπουλο Κων/νο, Αποστολίδη Γεώργιο, Ρουμελιώτη Γεώργιο, Κατσίκα Γεώργιο, Καπνίση Δημήτριο, Κανελλόπουλο Νικόλαο και Πλούμπη Ανδρέα. Στην δε εξελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν οι Ηλιόπουλος Γεώργιος και Θυμής Μιχάλης. Ο πλειοψηφών σύμβουλος ανακοίνωσε ότι εντός εβδομάδος θα γίνει και η συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου καλώντας τους εκπροσώπους των Κυνηγετικών Συλλόγων να στηρίξουν το φιλόδοξο πρόγραμμα δράσης της Γ΄ Κ.Ο.Π.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθη ο Αντινομάρχης Αχαΐας για θέματα περιβάλλοντος Αχαΐα κος Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας ενώ χαιρετισμούς απέστειλαν ο Νομάρχης Αχαΐας κος Κατσικόπουλος Δημήτριος και ο Αντινομάρχης κος Φιλιππάτος Δημήτριος. Όλοι οι ανωτέρω αναφέρθηκαν και εξείραν την αγωνιστικότητα, τις γνώσεις και τη δυναμική της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου μέσα από τον πολύπλευρο ρόλο της που συνίσταται στην καθοριστική συμβολή της στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην συνδρομή της στην πολιτική προστασία καθώς και στην απαραίτητη και αναγκαία μοναδικότητα της συμμετοχή της στην προσπάθεια για την πρόληψη και καταστολή του κινδύνου που προέκυψε από την νόσο των πουλερικών.

Τέλος κατά την διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου επιβράβευσε τον υπάλληλο της Ομοσπονδιακό Θηροφύλακα Τζανετάκο Δωρόθεο ο οποίος έπεσε θύμα εγκληματικής πράξης πυροβολισμού του από λαθροθήρα απονέμοντάς του για την προσήλωση στα καθήκοντά του σχετικό έπαινο και προσφέροντας του και σχετικό ποσό. Ομόφωνα δε η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την επικήρυξη του άγνωστου δράστη με το ποσό των 10.000 ευρώ.\


 

 

0
0
0
s2sdefault

Πάτρα 02-05-2006


Παρ΄ ολίγον Έγκλημα στη Μάνη


Λαθροθήρας πυροβόλησε εν ψυχρώ με σκοπό να

σκοτώσει Ομοσπονδιακό Θηροφύλακα


Άνανδρη επίθεση δέχτηκαν οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, Τζανετάκος Δωρόθεος, Κωστόπουλος Ταξιάρχης, Λάμπος Ευάγγελος και Μπαμπαλέτος Παναγιώτης όταν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένοπλο λαθροθήρα στην περιοχή της Μάνης το Σάββατο 29-4-2006, δεχόμενοι 5 φορές τα πυρά από την κυνηγετική του καραμπίνα. Το συμβάν έλαβε χώρα στο χωριό «Κοίτα».

Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα. Ο Ομοσπονδιακός Θηροφύλακας της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου Τζανετάκος Δωρόθεος δέχθηκε στο πρόσωπο, στο λαιμό και κατάστηθα μία από τις βολές του εγκληματία που πυροβόλησε στο ψαχνό και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Σπάρτης χωρίς ακόμα να έχουν αφαιρεθεί τα σκάγια από το κορμί του.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές οι οποίες εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης που με πρόθεση και με περίσσεια δειλία έθεσε σε κίνδυνο την ζωή του Ομοσπονδιακού μας Θηροφύλακα αλλά δυστυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή κατάφερε να διαφύγει την σύλληψη και την καταδίκη του για απόπειρα ανθρωποκτονίας και μάλιστα από πρόθεση.

Επίσης άμεση ήταν η κινητοποίηση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου η οποία απέστειλε 14 υπηρεσιακά αυτοκίνητα με ισχυρή δύναμη Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων στην Μάνη όπου θα συνεχίζουν τις προσπάθειες μέχρι και τον εντοπισμό του ασυνείδητου εγκληματία και δεν θα αφήσουν σε κανέναν επιτήδειο το περιθώριο έστω και να διανοηθεί να κινηθεί ενάντια στην φύση δίνοντας δυναμικά το παρόν περνώντας από κάθε μικρό ή μεγάλο μονοπάτι της Μάνης ελέγχοντας τους πάντες. Μιας Λεβέντικης Μάνης που δυστυχώς τέτοιου είδους ενέργειες από κάποιους την δυσφημίζουν.

Έτσι την Κυριακή 30-4-2006 στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης εντοπίστηκαν τρία άτομα που στην κατοχή τους βρέθηκαν αντίστοιχα τρία κυνηγετικά όπλα – δίκαννα και φυσίγγια, καθώς και στην μία περίπτωση ένα τραυματισμένο γεράκι. Ακολούθησε η νόμιμη διαδικασία της κατάσχεσης των παράνομων μέσων καθώς και η παραπομπή τους στην δικαιοσύνη.

Η συνεργασία και η συνδρομή της Αστυνομικής Αρχής ήταν ουσιώδης και θα θέλαμε στο σημείο αυτό να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την άμεση και ουσιαστική ανταπόκρισή της στο δύσκολο έργο μας. Ευελπιστούμε δε ότι μέσα από το ανακριτικό έργο να προκύψει γρήγορο αποτέλεσμα για τον εντοπισμό του δράστη.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου κος Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος, «τέτοιου είδους απαράδεκτα φαινόμενα που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των Ομοσπονδιακών μας Θηροφυλάκων θα είχαν αποφευχθεί αν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο κος Μπασιάκος συγκεκριμένα είχαν από καιρό απεγκλωβίσει τις προσλήψεις των Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις που θα είχαν ως αποτέλεσμα η παρουσία της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής στην ύπαιθρο να είναι τόσο περισσότερο καθοριστική όσο και πληρέστερη. Όταν μάλιστα τα έξοδα για την λειτουργία και τον εξοπλισμό της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο τον Έλληνα κυνηγό από τις συνδρομές του. Πρέπει και η πολιτεία κάποια στιγμή να ευαισθητοποιηθεί και να πάρει μέτρα ή τουλάχιστον να λειτουργήσει θετικά και όχι γραφειοκρατικά και να βοηθήσει με κάθε τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος κάτι για το οποίο γνωρίζει απόλυτα τόσο το τεράστιο έργο που εμείς επιτελούμε όσο και την ανιδιοτελή προσφορά μας στην φύση την οποία και υπηρετούμε με κάθε κόστος, υλικό και ψυχικό».

Η αντιστοιχία ενός Ομοσπονδιακού Θηροφύλακα για 2500 κυνηγούς καταδεικνύει το μεγάλο μέγεθος της ευθύνης που έχουν αναλάβει αποκλειστικά και μόνο οι Κυνηγετικές Οργανώσεις καθώς και την τεράστια ανευθυνότητα της πολιτείας να επωμιστεί έστω και το μικρό βάρος της συνεργασίας.!!!

Παρόλα αυτά τέτοιοι ασυνείδητοι ψευτοπαλικαράδες που κρατώντας στα χέρια τους ένα όπλο προσπαθούν να κρυφτούν στα φουστάνια της υπόληψής τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν έχουν καμία τύχη ούτε καν ως άνθρωποι. Να είναι απόλυτα βέβαιοι ότι και σαν τέτοια «αποβράσματα» θα αντιμετωπίζονται από την Κυνηγετική Οικογένεια όχι μόνο βάζοντας τους στο περιθώριο αλλά καταστέλλοντας κάθε τους απόπειρα που προσπαθεί ηθελημένα να αμαυρώσει το ήθος και τις αρχές της. Κατακρημνίζοντας κάθε τους απόπειρα που προσπαθεί σαν σκουλήκι να υποσκάψει το βάθρο της τεράστιας προσφοράς μας για την διαχείριση, προστασία, βελτίωση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και του θηράματος, προϊόν των εκατοντάδων χιλιάδων ωρών προσωπικής εργασίας ενός εκάστου μέλους της Κυνηγετικής Οικογένειας.

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου εκφράζει τον αποτροπιασμό της για τέτοιου είδους αναίσχυντες ενέργειες και την πλήρη συμπαράστασή της για τον Ομοσπονδιακό της Θηροφύλακα Τζανετάκο Θεόδωρο που άοπλος δέχθηκε τα πυρά του αδίστακτου οπλοφόρου και του εύχεται γρήγορη ανάρρωση και σύντομα κοντά μας στις επάλξεις της προάσπισης της Ελληνικής φύσης.

 

0
0
0
s2sdefault

Πάτρα 12-04-2006


Επιχείρηση Νήσοι Στροφάδες


Αιφνίδια επιχείρηση πραγματοποίησε η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου στις νήσους Στροφάδες  ύστερα από την ενημέρωση που έλαβε από την Μητρόπολη Ζακύνθου για την εμφάνιση κάποιων παράνομων οπλοφόρων που είχαν στόχο να πλήξουν την εαρινή μετανάστευση των τρυγονιών.

Οκτώ Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες μετέβησαν άμεσα στην περιοχή με την συνδρομή σκάφους της Μητρόπολης πλήρως εξοπλισμένοι και με αλεξίσφαιρα γιλέκα προκειμένου να περιφρουρήσουν τις Νήσους από τους επίδοξους λαθροθήρες. Τα σημάδια της παράνομης δραστηριότητας ήταν εμφανή και αποτυπωμένα στην μικρή έκταση του χώρου. Πάνω από 25 κατασκευασμένες φυλάχτρες, φυσίγγια γεμάτα αλλά και χρησιμοποιημένα, τρία κυνηγετικά γιλέκα τα οποία έφεραν 43 φυσίγγια, πακέτα από σακούλες σκουπιδιών για την εναπόθεση της «λείας», μέχρι και ένας καταψύκτης που δυστυχώς δεν ήταν άδειος και περιείχε τρυγόνια και μπριζόλες (ένα καλό τσιμπούσι για να γιορτάσουνε το θράσος με το οποίο μας γράφουν όλους τους νόμιμους κυνηγούς στα παλιά τους τα παπούτσια). Σε συνεργασία με την Δ/νση Δασών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και το Δασαρχείο Πατρών έγινε πρωτόκολλο καταστροφής των παράνομα θηρευμένων τρυγονιών, ενώ τα φυσίγγια και τα κυνηγετικά γιλέκα κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το χειρότερο από όλα τα παραπάνω ήταν η καταστροφή που δημιουργήθηκε στην χλωρίδα αφού οι «αλητήριοι» έκοψαν κέδρους και ότι άλλα δένδρα και θάμνους έβρισκαν μπροστά τους για να φτιάξουν όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη για να κρύψουν την ξεδιαντροπιά τους και να χτυπήσουν αλύπητα ότι θα ήταν εν πτήση. Το γεγονός ότι δεν σεβάστηκαν το προστατευόμενο μνημείο της φύσης σημαίνει ότι δεν έχουν και κανένα σέβας για την παλαιά Αυτοκρατορική Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και τον Τάφο του Αγίου Διονυσίου που φιλοξενεί. Οι πράξεις τους και οι ίδιοι είναι αχαρακτήριστοι.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι μια τέτοια παράνομη δραστηριότητα που περιλαμβάνει μετάβαση στα νησιά, εξοπλισμό και διαμονή απαιτεί αρκετά μεγάλη οικονομική άνεση που σημαίνει ότι λίγοι κατέχοντες έχουν την δυνατότητα αυτή. Επομένως το χαμηλό νοητικό επίπεδο δεν θα μπορούσε να υποκαταστήσει μια τέτοια αδικαιολόγητη συμπεριφορά, αντίθετα δηλώνει την ανεπίτρεπτη νοοτροπία κάποιων που πιστεύουν ότι είναι υπεράνω νόμων και ανθρώπων εκμεταλλευόμενοι την πολύ καλή οικονομική τους κατάσταση.

Δεν είναι τυχαίο ότι κατά την μετάβαση της αποστολής στις Νήσους το σκάφος που μετέφερε τους Ομοσπονδιακούς μας Θηροφύλακες σχεδόν διασταυρώθηκε με άλλο ταχύπλοο που μόλις είχε αποπλεύσει από την περιοχή και στο οποίο όπως πληροφορηθήκαμε επέβαινε γνωστός εφοπλιστής. Όμως ο Νόμος ισχύει για όλους, δεν κάνει διακρίσεις για κανέναν και για εμάς που είμαστε ταγμένοι στην προστασία της φύσης αποτελεί μονόδρομο.

Είναι γνωστό πλέον ότι κάθε χρόνο η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή επί ένα μήνα είναι παρόν στις νήσους Στροφάδες κάτι που μάλλον κάποιοι ανεγκέφαλοι αμετανόητοι προσπαθούν έστω και στο μικρό διάστημα που έχουν «ελεύθερο» να προκαλέσουν, πλήττοντας όλα αυτά που κάθε χρόνο πασχίζουμε να προφυλάξουμε. Όποιοι και αν είναι αυτοί θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε έρμαιο στις ακαταλαβίστικες ορέξεις τους, τους κόπους και τις προσπάθειές μας για την διαφύλαξη του φυσικού μας περιβάλλοντος. Να είναι βέβαιοι ότι δεν θα διστάσουμε οποιαδήποτε στιγμή να τους εμποδίσουμε και δεν θεωρείται εμπόδιο ούτε η απόσταση των Νήσων ούτε η μετάβασή μας εκεί.

Εν όψει και της φετινής αποστολής μας στις Νήσους Στροφάδες θα θέλαμε η πολιτεία να σταθεί αρωγός της προσπάθειά μας και να συνδράμει με τα ορισμένα από αυτή εντεταλμένα όργανά της, να διευκολύνει το τόσο σημαντικό έργο μας, όχι λειτουργώντας αποκλειστικά και μόνο γραφειοκρατικά, αναζητώντας τις αρμοδιότητες, αλλά την ουσιαστική θεσμική και καθοριστική συμμετοχή της.

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου και οι Ομοσπονδιακοί της Θηροφύλακες ως έχουμε ηθική και δεοντολογική υποχρέωση θα διαφυλάξουμε το περιβάλλον και τη φύση σε κάθε περίπτωση φροντίζοντας ταυτόχρονα για την τήρηση των νόμων που αφορούν την προστασία και αειφορία του θηραματικού πλούτου της Ελλάδας διότι εμείς ως Κυνηγετικές Οργανώσεις με τα όργανά μας όπως πάντα θα είμαστε υπέρμαχοι της επί του έργου και επί της ουσίας ανάπτυξης, προστασίας και βελτίωσης του φυσικού μας περιβάλλοντος, αφιερώνοντας τους εαυτούς μας και χιλιάδες ώρες προσωπικού χρόνου σ’ αυτήν μας την ανιδιοτελή προσπάθεια που για μας είναι αξία ζωής.

0
0
0
s2sdefault

ΠΑΤΡΑ  10 / 4 / 2006

 

 

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΟΝ Κ.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Γ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές προσδιορίζονται από τα καταστατικά των Κυνηγετικών Οργανώσεων, με απόφασή του διέγραψε τα μέλη του Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Σπάρτης επί ένα (1) έτος ύστερα από τον οικονομικοδιαχειριστικό έλεγχο που διενήργησε στα πεπραγμένα του Συλλόγου κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν παρατυπίες και αντικαταστατικές πράξεις καθώς και σοβαρές αταξίες στην διαχείριση των οικονομικών του συλλόγου αλλά και στην γενικότερη καταστατική λειτουργία του και αφού πριν όχι μία όπως προβλέπεται αλλά δύο φορές κάλεσε σε απολογία το Δ.Σ. του Κ.Σ. Σπάρτης για τις απαραίτητες εξηγήσεις.

Κατά της απόφασης της Γ΄ Κ.Ο.Π. για διαγραφή τους, τα μέλη του Δ.Σ. του Κ.Σ. Σπάρτης άσκησαν έφεση - προσφυγή ενώπιον του Δ.Σ. της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος την οποία απέρριψε και επικύρωσε με απόφασή της τις ποινές που επεβλήθησαν από το Δ.Σ. της Γ΄ Κ.Ο.Π. Στην συνέχεια οι διεγραφέντες απευθύνθηκαν στο αρμόδιο δικαστήριο ζητώντας την προσωρινή ανάκληση της ποινής αλλά και την με ασφαλιστικά μέτρα κατάργηση της απόφασης περί διαγραφής τους.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Σπάρτης με την υπ’ αριθμ. 907/2005 απόφασή του απέρριψε την αίτηση – προσφυγή των μελών του Δ.Σ. του Κ.Σ. Σπάρτης κατά της απόφασης της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος δικαιώνοντας απόλυτα την απόφαση και τις θέσεις της Γ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου και επικύρωσε τη διαγραφή τους για ένα (1) έτος από μέλη του Συλλόγου, διαφυλάσσοντας ως εκ τούτου την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των διατάξεων του Υπουργείου και βέβαια την καταστατική λειτουργία και την νόμιμη οικονομική διαχείριση των Συλλόγων.

Στην συνέχεια το Μονομελές Πρωτοδικείο Σπάρτης με την υπ’ αριθμ. 362/2005 απόφασή του έκανε δεκτή την αίτηση του Δασαρχείου Σπάρτης περί διορισμού Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής στον Κυνηγετικό Σύλλογο Σπάρτης.

Ποιος θα περίμενε όμως στην νέα προσωρινή Διοίκηση του Κυνηγετικού Συλλόγου Σπάρτης να ορίζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Σπάρτης έξι μέλη από τους ήδη διαγραφέντες…!!! Μετά μάλιστα από πρόταση της εποπτεύουσας αρχής, δηλαδή του Δασαρχείου Σπάρτης..!!! το οποίο βέβαια όπως εκ των υστέρων μας δήλωσε παραπλανήθηκε διότι οι ίδιοι οι διεγραφέντες πρότειναν τους εαυτούς τους και το Δασαρχείο Σπάρτης δεν γνώριζε για την δικαστική απόφαση περί διαγραφής τους… άσχετα αν αυτή είχε εκδοθεί ένα μήνα νωρίτερα..!!!

Η εξέλιξη είναι ακόμη πιο παράδοξη μιας και οι ήδη διαγραφέντες «αποφασίζουν την Σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου όπως διατάχθηκαν και προκηρύσσουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου…

Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος προσέφυγε στο αρμόδιο Δικαστήριο της Σπάρτης και με αίτηση τριτανακοπής, την οποία και κέρδισε, ακύρωσε την απόφαση διορισμού των διαγραφέντων μελών και το δικαστήριο με την 89/2006 απόφασή του όρισε Νέα Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου εκφράζει την λύπη της για όσα πρωτοφανή έλαβαν χώρα στον Κ.Σ. Σπάρτης και τα οποία ήταν αποτέλεσμα του ετσιθελισμού, της αυθαίρετης και αντικαταστατικής λειτουργίας, αλλά και των παράτυπων ενεργειών του καθαιρεθέντος Δ.Σ. Μια τακτική που δυστυχώς εκτός των άλλων λειτούργησε και εις βάρος των κυνηγών της Σπάρτης, οι οποίοι δικαιούνται να εκπροσωπούνται σωστά και να απολαμβάνουν τα θετικά αποτελέσματα του έργου που θα πρέπει να πραγματοποιείται από τις εκάστοτε διοικήσεις του Κυνηγετικού Συλλόγου, κάτι που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται στην Σπάρτη.

Η κρίση είναι στην ευχέρεια όλων εμάς που κάθε φορά είμαστε στην δυσάρεστη θέση να προσπαθούμε απεγνωσμένα να ανακαλύψουμε τον «κρυμμένο θησαυρό» του παραλόγου και των οπαδών του…

Καλούμε λοιπόν τους κυνηγούς της Σπάρτης να συμμετέχουν πιο ενεργά στα του Συλλόγου τους, να συσπειρωθούν στην κατεύθυνση της παραγωγικής δράσης για την ορθολογική διαχείριση του θηράματος και του περιβάλλοντος γενικότερα, με στόχο την διατήρηση ενός ελεύθερου παραδοσιακού κυνηγίου.

Η υποστήριξη και βοήθεια της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου θεωρείται δεδομένη και πρόθυμα θα στηρίξει κάθε πρωτοβουλία που συνάδει με τους σκοπούς του καταστατικού και που στόχο θα έχουν την αναβάθμιση του ρόλου των Κυνηγετικών Οργανώσεων και των δράσεών τους, μέσα πάντα στα πλαίσια της επιβαλλόμενης αμφίδρομης συνεργασίας.

 

0
0
0
s2sdefault

Πάτρα 03-03-2006


Ήρθε το τέλος... της φετινής κυνηγετικής περιόδου

 

Άλλη μια κυνηγετική χρονιά τελείωσε, επιφυλάσσοντας μας ανεπανάληπτες στιγμές κατά τις κυνηγετικές εξορμήσεις και αποδράσεις μας από την καθημερινότητα.

Ωστόσο το τεράστιο έργο μας συνεχίζεται καθώς οι Κυνηγετικές Οργανώσεις και οι Έλληνες κυνηγοί θωρακίζονται με τα επιστημονικά στοιχεία που ποτέ δεν υπήρχαν στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα υλοποιούν ένα τεράστιο περιβαλλοντικό πρόγραμμα βελτίωσης των βιοτόπων του θηράματος.

Τρία κολοσσιαία προγράμματα έχουν ήδη δρομολογηθεί και είναι τα εξής:

1. Πρόγραμμα προσδιορισμού του χρόνου μετανάστευσης των θηρευσίμων στην Ελλάδα μεταναστευτικών ειδών πτηνών, που διαχειμάζουν ή σταθμεύουν στη χώρα μας, από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής τους καθώς και οι παράγοντες που επιδρούν σ’αυτή.
Σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και με την συμμετοχή Διεθνών Ερευνητικών Ιδρυμάτων παγκόσμιας εμβέλειας, 38 παρατηρητές κατάλληλα εξοπλισμένοι και εκπαιδευμένοι, σε 22 βιότοπους της χώρας μας, την ίδια μέρα και ώρα και για 10 μήνες τον χρόνο παρακολουθούν και καταγράφουν τα μεταναστευτικά είδη.

“Η αναγκαιότητα πραγματοποίησης ενός τόσο μεγάλου προγράμματος που πρώτη φορά υλοποιείται στη χώρα μας από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις προέκυψε από την απραξία επί σειρά ετών των αρμοδίων φορέων της πολιτείας να προμηθεύσουν τις υπηρεσίες της Ευρώπης με αξιόπιστα στοιχεία που αφορούν τη μετανάστευση των πτηνών στην Ελλάδα. Αναγκαιότητα την οποία αναγνώρισαν με μεγάλη υπευθυνότητα οι Έλληνες κυνηγοί και δέχθηκαν αγόγγυστα την αύξηση των εισφορών κατά την περσινή χρονιά με αποτέλεσμα να εξοικονομηθούν τα αναγκαία ποσά για την υλοποίηση αυτού αλλά και των άλλων πρωτοπόρων προγραμμάτων που ακολουθούν.”

2. «ΑΡΤΕΜΙΣ ΙΙ» Πρόγραμμα προσδιορισμού της σχετικής αφθονίας των θηραματικών ειδών στην Ελλάδα μέσω της κυνηγετικής κάρπωσης
Το πρόγραμμα συνίσταται στη λήψη και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών τα οποία πρόθυμα οι Έλληνες Κυνηγοί παραδίδουν κατά τον έλεγχό τους στους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες των Κυνηγετικών Οργανώσεων με σκοπό την δημιουργία ηλεκτρονικής τράπεζας δεδομένων που θα μας επιτρέπει την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και πληροφοριών για το κυνήγι στη χώρα μας.

3. Βελτίωση των βιοτόπων και ενίσχυση των θηραμάτων στην Ελλάδα.
Η εξασφάλιση των βασικών προϋποθέσεων διαβίωσης και ανάπτυξης των φυσικών θηραματικών πληθυσμών της χώρας μας καθώς και ο εμπλουτισμός ή επανεισαγωγή θηραμάτων όπου κρίνεται αναγκαίο είναι τα στοιχεία που συνθέτουν το όλο πρόγραμμα. Με δεδομένη την υποβάθμιση που υφίστανται καθημερινώς οι βιότοποι της χώρας μας, γεγονός που έχει επιδράσει αρνητικά τόσο στο οικοσύστημα όσο και στην ποιότητα ζωής μας, η αναγκαιότητα της εκτεταμένης χρήσης του προγράμματος είναι οφθαλμοφανής.

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου στα πλαίσια επίτευξης του προγράμματος έχει δώσει την κατεύθυνση στους Κυνηγετικούς Συλλόγους της περιφέρειάς της μέσα από την ανάλυση των στόχων του και των τεχνικών λεπτομερειών και δράσεών του προκειμένου σε σύντομο χρονικό διάστημα να επιλεχθούν οι κατάλληλες τοποθεσίες και να συνταχθούν άμεσα τα διαχειριστικά σχέδια βελτίωσης βιοτόπων. Συνέχεια λοιπόν των επιτόπιων μελετών των προς επιλογή εκτάσεων και την έρευνα για την καταλληλότητά τους σε συσχέτιση με την βιοποικιλότητα, την βιοχωρητικότητα και γενικότερα τις οικολογικές παραμέτρους που συνθέτουν το μωσαϊκό εκάστης περιοχής, θα δρομολογηθούν και θα υλοποιηθούν τα αντίστοιχα έργα που περιλαμβάνουν: καλλιέργειες εγκαταλελειμμένων αγρών με σπορές και εγκατάσταση φυσικών φραχτών, κατασκευή υδατοδεξαμενών, ποτιστρών και ταϊστρών, κατασκευή πυρήνων προσαρμογής των προς απελευθέρωση θηραμάτων των εκτροφείων των Κυνηγετικών Οργανώσεων καθώς επίσης και διαχειριστικά μέτρα των προς βελτίωση περιοχών όπως είναι η φύλαξη με το σώμα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, η απαγόρευση αρνητικών δράσεων κ.α. που θα κριθούν απαραίτητα για την λειτουργία του όλου προγράμματος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ως βασικός στόχος έχει τεθεί η ανάπτυξη και η εισαγωγή του φασιανού στην Πελοπόννησο και για το θέμα αυτό αν και έχει ζητηθεί επανειλημμένως από την πολιτεία η επαναξιολόγηση και αναδιοργάνωση των ήδη πεπαλαιωμένων και αναποτελεσματικών για τον σκοπό που υφίστανται Καταφυγίων Άγριας Ζωής δυστυχώς η στείρα πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αντί να αντιληφθεί με υπευθυνότητα και σοβαρότητα τον ρόλο της, απέναντι στην νέα εποχή των τεράστιων περιβαλλοντολογικών μεταβολών σε όλο τον πλανήτη, στέκεται αμέτοχη, ακολουθώντας την πεπατημένη χρόνων και «σφυρίζει» αδιάφορα ενώπιον του τεράστιου αυτού πρωτοπόρου έργου των Κυνηγετικών Οργανώσεων που αποτελεί αποκλειστική δαπάνη των κυνηγών-μελών τους, αυξάνοντας τα προβλήματα και όχι επιλύοντας αυτά, ως οφείλει, παρακωλύοντας την όλη διαδικασία.

Ο κος Μαρκόπουλος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «τα παραπάνω προγράμματα αποτελούν το «στοίχημα» της νέας χρονιάς αλλά και των ετών που έπονται, το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουν οι Κυνηγετικές Οργανώσεις και οι κυνηγοί μέλη τους, μιας και τα προγράμματα αυτά, τριετής διάρκειας, απαρτίζουν το «οπλοστάσιο» μας τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει όλοι εμείς που τα χρηματοδοτούμε από το υστέρημά μας να τα αγκαλιάσουμε και να έχουν την πλήρη συμμετοχή και υποστήριξή μας προκειμένου να επιτύχουμε.»

Το κυνήγι αποτελεί μια σύγχρονη δραστηριότητα μέσα από την οποία ο άνθρωπος κυνηγός βάζει τα θεμέλια της διαχείρισης, προστασίας και αξιοποίησης του Φυσικού μας Περιβάλλοντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου και οι συνεργάτες της εύχονται σε όλους καλή δύναμη και πάνω απ΄ όλα υγεία, εν΄ όψει και της καινούργιας κυνηγετικής περιόδου κάνοντας αυτοσκοπό τον σεβασμό και την αγάπη μας για την Ελληνική φύση και το παραδοσιακό κυνήγι να γίνουν συνείδηση και αναφαίρετη ιδιοκτησία από τα παιδιά μας.

 

0
0
0
s2sdefault

Πάτρα 09-02-2006

 

Προσφορά στη Φύση

 

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κιάτου στα πλαίσια των φιλοπεριβαλλοντικών του δράσεων την Τρίτη 31/01/2006 και με την συνδρομή του Ομοσπονδιακού Θηροφύλακα Νέγρη Δημήτρη, διένειμε 1200 κιλά σιτάρι και καλαμπόκι στην λίμνη Στυμφαλία με στόχο την ενίσχυση της σίτισης των υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών, εν όψει των δύσκολων καιρικών συνθηκών, χιονοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών παγετού, που επικρατούσαν στην ευρύτερη περιοχή.

Δεν είναι η πρώτη φορά αλλά ούτε και η τελευταία που οι Κυνηγετικές Οργανώσεις και οι κυνηγοί μέλη τους προσφέρουν ανιδιοτελώς από το υστέρημά τους συμβάλλοντας καθοριστικά στην προστασία της φύσης όπου και όποτε αυτή το χρειαστεί. Όπως επίσης δεν γίνεται κανένας διαχωρισμός της προσφοράς ανάμεσα σε θηρεύσιμα και μη είδη της άγριας πανίδας μας όταν αυτά χρήζουν την βοήθεια και συμπαράστασή μας.

Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι οι κυνηγοί και οι κυνηγετικές τους οργανώσεις είναι αυτοί που καθημερινά δίνουν το παρόν μέσα στο φυσικό περιβάλλον και όχι μόνο κατά την περίοδο άσκησης της θήρας, με μία πληθώρα δράσεων που αποτελούνται από αναδασώσεις, καλλιέργειες εκτάσεων, κατασκευές πυρήνων προσαρμογής των εκτρεφόμενων θηραμάτων, εγκαταστάσεις υδατοδεξαμενών, ποτιστρών κ.α. καθώς επίσης εκπονούν μία τεράστια γκάμα ερευνών και μελετών με στόχο την αειφορική διαχείριση του φυσικού μας περιβάλλοντος σε όλα τα μήκη και πλάτη της πατρίδας μας. Παράλληλα λειτουργούν και στηρίζουν το αυτοχρηματοδοτούμενο σώμα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής το οποίο νυχθημερόν εποπτεύει, προλαμβάνει, καταστέλλει και ουσιαστικά περιφρουρεί την φυσικής μας κληρονομιά.

Δυστυχώς οι Κυνηγετικές Οργανώσεις και τα μέλη τους όχι μόνο συνδράμουν την πολιτεία αλλά καλύπτουν το τεράστιο κενό που έχει να επιδείξει με την αδιαφορία της και την παντελή απουσία της από το πλούσιο φυσικό μας οικοσύστημα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η πολιτεία μας ενώ είναι υποχρεωμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρηματοδοτούμενη από αυτήν με τεράστια ποσά για ορθολογική διαχείριση, προστασία και αναβάθμιση του φυσικού μας πλούτου, το μόνο της έργο είναι οι διαφημιστικές πινακίδες, οι αόριστες εξαγγελίες, η θεσμοθέτηση ανυπόστατων νόμων, οι ανύπαρκτες αλλά υπερβολικά δαπανηρές μελέτες, οι χρηματοδοτούμενες περιβαλλοντικές «μη» κερδοσκοπικές οργανώσεις και άλλες «δραστηριότητες» τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιολογώντας τες ως οφείλει, αφού τις έχει ήδη πληρώσει, επιβάλλει κάθε χρόνο και πρόστιμο στη χώρα μας  «για γνώση και συμμόρφωση». Άραγε πιστεύει κανείς ότι δεν καλύπτονται αυτές οι κυρώσεις από τον Έλληνα πολίτη ή μήπως πιστεύει κανείς ότι η πολιτεία καταβάλλει τα μέγιστα για την υπεράσπιση του δικαιώματός μας για καλύτερη ποιότητα ζωής που συνάγεται της προστασίας και διασφάλισης του φυσικού μας περιβάλλοντος;

Οι κυνηγοί είναι ταγμένοι στην προστασία της φύσης, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και σε καμία περίπτωση δεν θα ανεχθούν την αναισθησία, την πλήρη απραξία και «τα στραβά μάτια» της πολιτείας να σταθούν εμπόδιο στην άμεση αντιμετώπιση και καταστολή όλων εκείνων των αιτιών που υποβαθμίζουν και καταστρέφουν τον φυσικό μας πλούτο.

 

0
0
0
s2sdefault

Πάτρα 19-01-2006


Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου

ενημερώνει για τη νόσο των πουλερικών

 

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η πρωτοβουλία της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου να διοργανώσει Ενημερωτική Συνάντηση - Ημερίδα την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στο Ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» στην Πάτρα σε συνεργασία με την Δ/νση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Ν.Α. Αχαΐας και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας  με θέμα: Η νόσος των πουλερικών.

Με δεδομένη την σοβαρότητα του προβλήματος, η ενημέρωση για τη νόσο, που κύριο χαρακτηριστικό της ήταν η μεγάλη συμμετοχή, κάλυψε όλη την γκάμα των στοιχείων που την συνθέτουν, καθώς και την συσχέτισή της με τα είδη της άγριας πανίδας και το κυνήγι τους. Οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι, τα συμπτώματα, η αναγνώριση του λοιμογόνου ιού, οι τρόποι μετάδοσης καθώς και οι τρόποι προφύλαξης ήταν τα αντικείμενα της αναλυτικής παρουσίασης από τον Δ/ντή της Δ/νσης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Ν.Α. Αχαΐας κο Παπαγιάννη Θωμά, δίδοντας ως εκ τούτου την έγκυρη και σωστή πληροφόρηση στα μέλη των Κυνηγετικών Συλλόγων που παρευρέθησαν από όλη την Πελοπόννησο. Μεταξύ των άλλων ο κος Παπαγιάννης δήλωσε τα εξής: « Η οικογένεια των κυνηγών προσέφερε και προσφέρει τα μέγιστα στις προσπάθειες της Πολιτείας για την ανίχνευση του ιού, συλλέγοντας μέχρι σήμερα εκατοντάδες δείγματα πουλερικών και αποστέλλοντας τα στα ερευνητικά κέντρα. Μέχρι σήμερα όλα τα δείγματα είναι αρνητικά.». Στη συνέχεια την εκδήλωση χαιρέτησε ο Αντινομάρχης Αχαΐας κος Φιλιππάτος Δημήτριος, ο οποίος επαίνεσε την Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου για την πρωτοβουλία της τονίζοντας ότι η ενημερωτική αυτή εκδήλωση είναι η πρώτη πανελλαδικά που γίνεται με τέτοια ευρύτητα συμμετοχής».

Εκ μέρους της Ομοσπονδίας ο κος Μαρκόπουλος δήλωσε ότι: « η Γ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου προέβη στην ενημερωτική αυτή συνάντηση, έχοντας ενστερνιστεί την ανάγκη για τη σωστή ενημέρωση των μελών  της, στοχεύοντας παράλληλα στη διοχέτευση της πληροφόρησης στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες ενεργοποιούνται. Η απειλή του ιού είναι παγκόσμια, τόνισε, και εμείς θεωρούμε ότι η ενημέρωση και η πρόληψη χωρίς πανικό αλλά και χωρίς εφησυχασμό βέβαια, είναι σημαντικά στοιχεία προφύλαξης».

Συνεπικουρικά με την εκδήλωση οι επιστημονικοί συνεργάτες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου ανέλυσαν τα κολοσσιαία προγράμματα που διενεργούνται από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις και τα οποία αφορούν τις Βελτιώσεις βιοτόπων, την Μετανάστευση των αποδημητικών πτηνών και την σχέση των θηραματικών ειδών με την κυνηγετική δραστηριότητα, τα οποία αποδεικνύουν έμπρακτα την αγάπη και την φροντίδα τους για την φύση.

Συγκεκριμένα για το πρόγραμμα βελτίωσης των βιοτόπων των θηραματικών ειδών  αφού αναλύθηκαν οι στόχοι του, οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι δράσεις του, δόθηκε η κατεύθυνση στους Κυνηγετικούς Συλλόγους για την εξεύρεση των κατάλληλων τοποθεσιών σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν προκειμένου να συνταχθούν άμεσα τα διαχειριστικά σχέδια βελτίωσης βιοτόπων και να υλοποιηθούν τα αντίστοιχα έργα. Όσον αφορά το πρόγραμμα προσδιορισμού της φαινολογίας της μετανάστευσης των θηραματικών ειδών, αναγνωρίσθηκε η τεράστια σημασία της συλλογής στοιχείων όπως επίσης και για το πρόγραμμα ΑΡΤΕΜΙΣ ΙΙ προσδιορισμού της σχετικής αφθονίας των θηραματικών ειδών μέσω της κυνηγετικής δραστηριότητας. Τα τεκμηριωμένα αποτελέσματα που προκύπτουν έχουν ως στόχο την οργάνωση διαχειριστικών σχεδίων από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις καθώς και την διατύπωση σχετικών προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς στηρίζοντας εμπεριστατωμένα και αδιαμφισβήτητα τις κυνηγετικές μας θέσεις.

Ο κος Μαρκόπουλος κατά την αποφώνιση της ενημερωτικής συνάντησης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι τα παραπάνω προγράμματα αποτελούν το «στοίχημα» της νέας χρονιάς που θα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουν οι Κυνηγετικές Οργανώσεις και οι κυνηγοί μέλη τους, μιας και τα προγράμματα αυτά απαρτίζουν το «οπλοστάσιο» μας τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει όλοι εμείς που τα χρηματοδοτούμε από το υστέρημά μας να τα αγκαλιάσουμε και να έχουν την πλήρη συμμετοχή και υποστήριξή μας προκειμένου να επιτύχουμε.

Τέλος, με την ευκαιρία της ενημερωτικής συνάντησης η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα της με την ευχή η καινούργια χρονιά να είναι δημιουργική, πλούσια κυνηγετικά και πάνω από όλα με υγεία για όλους.

 


0
0
0
s2sdefault

 Επικοινωνία
ΈΔΡΑ: Πάτρα Δ. Γούναρη 9-11  Τ.Κ.:26221  Τ.Θ.: 3009 Τήλ: 2610-361671 / 72 FAX: 2610-346614 Email: info@gkop.gr

© 2016 Gkop. All Rights Reserved. Designed By Aktis.gr

Search