Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου

Γ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τρίτη, Αύγουστος 30, 2016

 

Η Γ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο συνεργάζεται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Τα όρια ευθύνης της είναι ολόκληρη η Πελοπόννησος και τα νησιά Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη.

 

Περιλαμβάνει 48 Κυνηγετικούς Συλλόγους οι οποίοι απαρτίζονται από 44.000 περίπου μέλη-κυνηγούς.

 

Η δραστηριότητά της περιλαμβάνει την προστασία και διαχείριση του φυσικού μας περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη, προστασία και διατήρηση της θηραματοπανίδας.