Πάτρα 06-12-2011

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου μεταφέρθηκε σε καινούργια ιδιόκτητα γραφεία επί της οδού Γούναρη 9-11, Τ.Θ. 3009, Τ.Κ. 26005.

 


0
0
0
s2sdefault

Πάτρα 11 - 7 - 2011


Μήνυμα Προέδρου για την αρχή της νέας κυνηγετικής περιόδου

 

Το κυνήγι στις μέρες μας αποτελεί μια σύγχρονη δραστηριότητα μέσα από την οποία ο άνθρωπος κυνηγός βάζει τα θεμέλια της διαχείρισης, προστασίας και αξιοποίησης του Φυσικού μας Περιβάλλοντος. Ο μήνας Αύγουστος σηματοδοτεί την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου αλλά και της ιδιαίτερης σχέσης κυνηγού, θηράματος και φύσης που παρουσιάζει μοναδικότητα και κρύβει μοναδικές εμπειρίες, διατηρώντας και διαιωνίζοντας παραδόσεις και αξίες στα βάθη του χρόνου.

Είναι γεγονός ότι οι κοινωνίες έχουν εξελιχθεί όπως άλλωστε και η αντίληψη για τον τρόπο άσκησης θήρας στην σύγχρονη εποχή που ζούμε. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα και σταδιακά ο ρόλος του κυνηγού έχει αναδειχθεί σε ρόλο διαχειριστή, προστάτη, φυσιολάτρη της άγριας πανίδας και των φυσικών πόρων στους οποίους βιώνει την δραστηριότητά του. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και αισιόδοξο το γεγονός ότι ο κυνηγός έχει αντιληφθεί τον επιστημονικό ρόλο που εκφράζεται μέσα από την άσκηση της δραστηριότητάς του και ίσως σήμερα αποτελεί τον μοναδικό ενεργό και οργανωμένο πολίτη που μέσα από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις στις οποίες συμμετέχει, παρεμβαίνει με διαχειριστικά μέτρα, χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά από το υστέρημά του και την συνδρομή του, στην προσπάθειά του για διατήρηση της ποικιλομορφίας των δασικών οικοσυστημάτων και της θηραματοπανίδας και κατά συνέπεια της αειφορίας στην κάρπωση.

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις μπροστά στην ανάγκη για ορθολογική διαχείριση και προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς αναπτύσσουν στρατηγικές σε κάθε επίπεδο τόσο επιστημονικό όσο και πολιτικό, οικονομικό και θεσμικό, προάγοντας σύγχρονες σταθερές και αξίες για την διατήρηση της πανίδας και των βιοτόπων της. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι είμαστε η μοναδική χώρα που κυνηγάμε τον Φλεβάρη, καθώς οι Κυνηγετικές Οργανώσεις στελεχωμένες με επιστημονικό προσωπικό, προβαίνουν στην εκπόνηση μελετών τεκμηριώνοντας τις κυνηγετικές θέσεις και εξασφαλίζοντας για τους Έλληνες κυνηγούς την χρονική διάρκεια θήρας από τις 20 Αυγούστου έως τις 28 Φλεβάρη.

Δυστυχώς όμως, παρατηρείται τελευταία το φαινόμενο μιας εκτενούς προσπάθειας της πολιτείας, να «εισβάλλει» στις Κυνηγετικές Οργανώσεις και με αδιανόητο και αθέμιτο τρόπο να καπηλευθεί το έργο αλλά και την ίδια την υπόστασή τους. Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις, ως γνωστό, αποτελούν σωματεία συνεργαζόμενα με το πρώην Υπουργείο Γεωργίας και τώρα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Αυτή τη συνεργασία με την πολιτεία η οποία θα μπορούσε να συμβάλλει τα μέγιστα στον τομέα προάσπισης του φυσικού περιβάλλοντος και του κυνηγίου στην χώρα μας, δυστυχώς κάποιοι παραγοντίσκοι της δημόσιας διοίκησης, που εδρεύουν στο ΥΠΕΚΑ και όχι μόνο, προσπαθούν με πολλούς πλάγιους τρόπους να την διαβάλλουν υπονομεύοντας τον ρόλο των κυνηγετικών σωματείων. Το γιατί, απαντάται ευθέως από το έργο που παράγουν οι Κυνηγετικές Οργανώσεις, όπως οι βελτιώσεις των βιοτόπων σε εγκαταλειμμένες περιοχές, οι εμπλουτισμοί περιοχών με θηράματα, οι επιστημονικές και τεκμηριωμένες μελέτες, η λειτουργία της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και ο εξοπλισμός της με δεκάδες τζιπ, η συνδρομή της πολιτικής προστασίας, οι αναδασώσεις των καμένων εκτάσεων και άλλα. Έργο που προφανώς η πολιτεία αδυνατεί να πράξει και επιπρόσθετα σε αυτή την δύσκολη οικονομική περίοδο για την χώρα προσπαθεί εντέχνως να βάλει χέρι στην τσέπη των κυνηγών.

Η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή πρώτη δέχτηκε την επίθεση των δημόσιων δασικών υπαλλήλων (δασολόγων -δασοπόνων) καθώς όπως σαφώς υποστήριξαν η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.) και η Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (Ε.Ε.Δ.Δ.Υ.) με σχετική προσφυγή τους στο συμβούλιο της επικρατείας, κανέναν έλεγχο για αδικήματα περί θήρας δεν θα έπρεπε να μπορούν να κάνουν οι Θηροφύλακες των Κυνηγετικών Οργανώσεων ως αναρμόδιοι και μη νομικά κατοχυρωμένοι. Αυτή ήταν η υπέρτατη προσφορά των ταγμένων από την πολιτεία υπαλλήλων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος!!! Αφενός δεν μπορούν διότι ή δεν έχουν τη δυνατότητα ή αδιαφορούν να παράγουν έργο και αφετέρου υπονομεύουν τις Κυνηγετικές Οργανώσεις που παράγουν έργο σαφώς εθελοντικά και χωρίς να βλάπτουν τους Δασικούς Υπαλλήλους στο ελάχιστο.

Το πολύπλευρο έργο των κυνηγετικών οργανώσεων πραγματικά έχει καλύψει σημαντικά την αδιαφορία και την ανυπαρξία της πολιτείας, γεγονός που δημιούργησε άνευ λόγου αντιζηλία και αντιδικία με την δημόσια διοίκηση, η οποία προσπάθησε πλαγίως να εκδιώξει από τα δασικά οικοσυστήματα τους μόνους παρόντες. Σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση ο αντιεισαγγελέας του Άρειου Πάγου με γνωμοδότηση του, έβαλε στην θέση τους τα πράγματα, αναφέροντας ρητά ότι, οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων ασκούν πλήρως όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα που αναφέρονται στον Δασικό Κώδικα και έχουν ως αντικείμενο την τήρηση και την εφαρμογή των διατάξεων περί θήρας, αποστομώνοντας την εμπάθεια των δημοσίων υπαλλήλων και αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την εθελοντική προσφορά των κυνηγετικών οργανώσεων.

Η Γ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου ήταν η κυνηγετική οργάνωση που δέχθηκε πρώτη τα «αντίποινα» της ανωτέρω απόφασης, καθώς η Δ/νση Δασών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και νυν Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κήρυξε έκπτωτο το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου εκτελώντας εντολές ανωτέρων όπως ανέφερε ο ίδιος ο Δ/ντής, με τελείως αόριστη και ατεκμηρίωτη αιτιολογία, ενώ 2 μήνες μετά, με νέο έγγραφό της η ίδια Διεύθυνση ανακάλεσε την απόφασή της αυτή λέγοντας μας ουσιαστικά συγνώμη κάναμε λάθος…

Τα όσα ανέφεραν οι δασικές υπηρεσίες περί ελλειμμάτων τάχα στην Γ΄ Κ.Ο.Π. κατέρρευσαν απόλυτα και στο σύνολό τους από τις εκθέσεις ορκωτών λογιστών (Σ.Ο.Λ.) όπου αποφαίνονται ότι κατά τα έτη 2007, 2008, 2009, 2010 δεν υπάρχει κανένα οικονομικό έλλειμμα στην Γ΄ Κ.Ο.Π., ενώ παράλληλα τονίζεται ότι τα όσα υποστηρίζονται στην έκθεση ελέγχου των δασικών υπαλλήλων ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΣΤΑΘΟΥΝ.

Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η αρμόδια υπηρεσία, όχι μόνο ενήργησε επιπόλαια, αλλά με περίσσεια ευκολία σπίλωσε την αξιοπρέπεια και το ήθος όλων ανεξαιρέτως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Γ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, ιδιαιτέρως του Προέδρου Κώστα Μαρκόπουλου ο οποίος έχει στοχοποιηθεί απόλυτα, καταχρώμενη την εξουσία που η Πολιτεία της έχει αναθέσει.

Τι είναι αυτό που τους ενοχλεί; Η γενικότερη λειτουργία του Κώστα Μαρκόπουλου, η μαχητικότητά του, οι γνώσεις του για τα κυνηγετικά θέματα; Ο κρυστάλλινος λόγος του προς κάθε κατεύθυνση, πολιτικούς ή υπηρεσιακούς παράγοντες όσον αφορά την υπεράσπιση του κυνηγίου; Η καταγγελία των αναπτυσσόμενων βιομηχανιών μελετών και των προστατευόμενων από αυτούς Μ.Κ.Ο.; Το ότι οδήγησε κατηγορούμενο για συκοφαντική δυσφήμιση τον πρώην Διευθυντή Δασών Λακωνίας και τον καταδίκασε πρωτόδικα σε 15 μήνες φυλάκιση; Ή το ότι υπεβλήθη από θηροφύλακες της Γ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου μήνυση στον τέως Διευθυντή Δασών Νομού Ηλείας για παράνομη θήρα στις καμένες εκτάσεις και για παραποίηση κυνηγετικού όπλου ιδιοκτησίας του;

Και μπορεί να είναι τυχαίο βέβαια, αλλά την 3/3/2011 εκδόθηκε πλήρης και εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση του Αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου που ξεκαθαρίζει ότι οι Θηροφύλακες ασκούν κανονικά τα καθήκοντά τους και την ίδια ημέρα ο Ειδικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου ΥΠΕΚΑ κος Αμοργιανιώτης Γεώργιος, έστειλε έγγραφο να εκπέσει το Συμβούλιο της Γ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου.

Αφενός το σοβαρό οικονομικό αποθεματικό της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, μιας και αναφέρονται σε αυτό και που είναι αποτέλεσμα οικονομίας χρόνων εκ μέρους μας και αφετέρου οι δράσεις μας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 όπου με πάθος κάναμε τον αγώνα μας να ξαναζωντανέψει η νεκρή ύπαιθρος της Πελοποννήσου είναι σημαντικά θέματα που προφανώς ενόχλησαν και θορύβησαν την δημόσια διοίκηση καθώς αυτοί όλοι ήσαν οι μεγάλοι απόντες.

Εν τέλει, ύστερα από πλήθος νομικών ενεργειών, η αναστάτωση που για μεγάλο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκε στην Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου από τις ανωτέρω πράξεις της δημόσιας διοίκησης και που είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία μίας ανεκδιήγητης κατάστασης ιδιαίτερα ζημιογόνου για την ομαλή λειτουργία της, έλαβε τέλος μετά την ανάκληση της εσφαλμένης απόφασης έκπτωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

Ωστόσο, υπάρχει μία συνέχεια σε όλες αυτές τις ενέργειες που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η «στημένη» αυτή ιστορία εις βάρος της Γ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, εξυπηρετεί όλους αυτούς που μαγειρεύουν μέσα από την δημιουργία νέου νομικού πλαισίου περί θήρας την απαξίωση των κυνηγετικών οργανώσεων και την υφαρπαγή των συνδρομών μας. Όμως, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οι εισφορές των κυνηγών και η προσφορά τους στο φυσικό περιβάλλον δεν πρόκειται να δοθεί βορά στους άρπαγες του δημοσίου χρήματος στο όνομα της δήθεν πράσινης ανάπτυξης, μιας και αυτό είναι ένας από τους σκοπούς και τα σχέδιά τους.

Είναι σαφές ότι οι Κυνηγετικές Οργανώσεις έχουν στοχοποιηθεί προκειμένου να «κλείσουν» το στόμα τους και να κλονιστεί η εμπιστοσύνη των κυνηγών μελών τους σ’ αυτές, επιδιώκοντας οι ιθύνοντες καθαρά και ξάστερα ριζικούς περιορισμούς και απαγορεύσεις του κυνηγιού στην Ελλάδα. Είναι σαφές ότι το μόνο αγκάθι στα πλευρά του Υπουργείου Περιβάλλοντος που το εμποδίζει να βάλει χέρι στο Ελληνικό ελεύθερο και παραδοσιακό κυνήγι είναι το πολυδιάστατο και τεράστιο έργο των κυνηγετικών οργανώσεων και η οργάνωσή τους, αφού μόνο οι Κυνηγετικές Οργανώσεις μπορούν εμπεριστατωμένα να υποστηρίξουν τις θέσεις τους με πληθώρα μελετών για το θήραμα και το φυσικό περιβάλλον.

Επιπλέον, είναι σαφές ότι μόνο οι Κυνηγετικές Οργανώσεις έχουν επωμιστεί την προστασία του θηράματος, την ανάπτυξη των βιοτόπων του, την διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και όλα αυτά τα πράττουν με χρήματα που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τους κυνηγούς μέλη τους. Σταματώντας λοιπόν την λειτουργία των Κυνηγετικών Οργανώσεων, επιδιώκουν να σταματήσουν το έργο της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, να σταματήσουν τις περιβαλλοντικές και θηραματοπονικές μελέτες που χρηματοδοτούν οι Κυνηγετικές Οργανώσεις από τις συνδρομές τους και κυρίως να σταματήσουν τη νομική εκπροσώπηση των κυνηγών. Αυτή είναι η δημοκρατία των λόμπυ των μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών επιχειρήσεων. Αυτό είναι το ξεπούλημα της πράσινης ανάπτυξης στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος τάχα.

Σε αυτόν τον επιδιωκόμενο κυκεώνα, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου βρίσκεται στο επίκεντρο της εκτεταμένης προσπάθειας εναντίον των Κυνηγετικών Οργανώσεων ανά την χώρα με συντονισμένες ενέργειες από την κεντρική εξουσία. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση η Ομοσπονδία μας που εκπροσωπεί 40.000 κυνηγούς στην Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη, ούτε το Δ.Σ. αυτής δεν θα σπιλωθεί και δεν θα οδηγηθεί ως αμνός στην σφαγή των ενδεχόμενων σκοπιμοτήτων κάποιων δικτατορίσκων της Δημόσιας Διοίκησης. Τα χρήματα των κυνηγών που διαχειρίζονται οι κυνηγοί θα παραμείνουν χρήματα των κυνηγών προς όφελος της πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος. Κανένας δεν θα «βάλει χέρι» στην συνδρομή και τα χρήματα των κυνηγών, όπως έγινε όταν «χάθηκαν» τα δισεκατομμύρια δραχμών που είχαν συγκεντρωθεί στο Ταμείο Θήρας κατά το παρελθόν και κανείς δεν μας έδωσε εξηγήσεις γι’ αυτό. Τι έγινε; Που πήγαν;

Ενόψει της έναρξης της νέας κυνηγετικής περιόδου καλούμε όλους τους κυνηγούς να συσπειρωθούν και να αγωνισθούν δίπλα στους Κυνηγετικούς τους Συλλόγους. Όλοι είμαστε απαραίτητοι και δεν περισσεύει κανένας στην κοινή προσπάθεια όλων μας για την διαφύλαξη του ελεύθερου και παραδοσιακού κυνηγίου.

Ευχόμαστε καλά κυνήγια σε όλους και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το όπλο σκοτώνει και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση αυτή μας η ευχάριστη δραστηριότητα να έχει τραγικά αποτελέσματα. Η προστασία και ο σεβασμός στη φύση, στο θήραμα, στην περιουσία των τρίτων και στον συνάδελφό μας κυνηγό είναι η απόδειξη του αυτοσεβασμού μας.

Καλά κυνήγια σε όλους

Ο Πρόεδρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου

Μαρκόπουλος Κων/νος

0
0
0
s2sdefault

Πάτρα 20-06-2011

Γενική Συνέλευση

της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου

“«Μπετόν αρμέ» η υποστήριξη των Κυνηγετικών Συλλόγων

της Πελοποννήσου προς το Διοικητικό της Συμβούλιο”

 

Η αναστάτωση που για μεγάλο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκε στην Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου από τις γνωστές πράξεις της δημόσιας διοίκησης εναντίον της και που είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία μίας ανεκδιήγητης κατάστασης ιδιαίτερα ζημιογόνου για την ομαλή λειτουργία της, έλαβε τέλος μετά την ανάκληση της εσφαλμένης απόφασης έκπτωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Το Σάββατο 18 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των μελών της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα τρέχοντα διαδικαστικά θέματα αλλά και οι πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά το κυνήγι καθώς επίσης και όλα όσα διαδραματίστηκαν μέχρι την έκδοση της προαναφερθείσας ανακλητικής απόφασης.

Στη Γενική Συνέλευση παραβρέθηκε ο Διευθυντής Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών κος Μπακουλόπουλος Νικόλαος ο οποίος προσπάθησε να δώσει εξηγήσεις για τις ενέργειες της υπηρεσίας στην οποία προΐσταται συνέπεια των οποίων δημιουργήθηκε αναστάτωση και μεγάλη δυσχέρεια στην εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας. Πλην όμως δεν κατάφερε να πείσει τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης για την αντικειμενικότητα των ενεργειών του αφού μάλλον αστόχησε στο να καλύψει την πληθώρα των αποριών και των ερωτημάτων που έγειρε η κάκιστη και προσβλητική αυτή αντιμετώπιση της Ομοσπονδίας από την υπηρεσία του. Δρυμίτατος δε υπήρξε ο πρόεδρος της Γ΄ Κ.Ο.Π. κος Μαρκόπουλος που ουκ ολίγες φορές άστραψε και βρόντηξε, αλλά και τα μέλη του Δ.Σ. όσο και της Γενικής Συνέλευσης για τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των υπηρεσιακών παραγόντων εις βάρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου. Εν τέλει, ο Διευθυντής Δασών δεσμεύτηκε όπως υπάρξει μία αγαστή και πλήρης συνεργασία για την μετέπειτα αρμονική λειτουργία της Ομοσπονδίας με την δημόσια διοίκηση.

Η Γενική Συνέλευση επικρότησε απόλυτα τις μέχρι σήμερα θέσεις της Διοίκησης της Ομοσπονδίας και τους χειρισμούς της στα ζητήματα που αφορούν την θήρα και τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κυνήγι σήμερα, ενώ ταυτόχρονα κατέθεσε την πλήρη υποστήριξή της και την εμπιστοσύνη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, απέναντι στην συνεχόμενη επίθεση που δέχεται από την δημόσια διοίκηση. Σε παραγωγικό κλίμα αναλύθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα οι οικονομικοί απολογισμοί και προϋπολογισμοί ενώ η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ. όπως συνεχίσει την δυναμική του πορεία, τις παρεμβάσεις και τις συνεχείς προσπάθειές του στα κυνηγετικά δρώμενα, που ευτυχώς δεν κατάφερε να κάμψει και να αφαιρέσει η δημόσια διοίκηση καθώς επίσης έδωσε σαφή εντολή στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας όπως πράξει τα μέγιστα στην διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπρέπειας της κυνηγετικής οικογένειας.

 

0
0
0
s2sdefault

Πάτρα 10-6-2011


Μήνυμα του υπό διωγμόν Διοικητικού Συμβουλίου

 

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου προέβη με το υπ’ αριθ. πρωτ. 49405/3123/9-6-2011 έγγραφό της στην ανάκληση της υπ’ αριθ. πρωτ. 28021/1590/05-4-2011 απόφασή της περί κήρυξης έκπτωτου του Δ.Σ. της Γ΄ Κ.Ο.Π. και Διορισμού Προσωρινής Διοίκησης.

παρατηρούμε ότι το κοινοποιείτε απλά στην Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ και στο Γραφείο του Γενικού Δ/ντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της ΑΔΠΔΕΙ και δεν το αποστέλλετε στον πίνακα αποδεκτών που αποστείλατε την υπ’ αριθ. 28021/1590/05-4-2011 απόφασή σας.

Παρακαλούμε όπως επανέλθετε, απευθύνοντας το ανωτέρω έγγραφό σας περί ανάκλησης της απόφασης κήρυξης του Δ.Σ. έκπτωτου προς όλους όσους απευθύνατε και την ανωτέρω πρότερη απόφασής σας δηλαδή προς το Γραφείο Υφυπουργού ΥΠΕΚΑ κ. Αθ. Μωραΐτη και την Κ.Σ.Ε. αλλά και προς έναν έκαστον των εκπιπτόμενων μελών προς ενημέρωσή τους αφού αυτά θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά ότι αποκαθίστανται στην θέση τους στην οποία εξελέγησαν και να προσέλθουν προκειμένου να παραλάβουν και πάλι την διοίκηση της Ομοσπονδίας.

η οποία με το υπ’ αριθ. 28021/1590/5-4-2011 έγγραφό της κήρυξε έκπτωτο το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου βασιζόμενη όπως αναφέρει σε πόρισμα που εξέδωσε η επιτροπή ελέγχου των οικονομικών της Ομοσπονδίας μας για τα έτη 2007 και 2008, στo οποίο εμφαίνονται στοιχεία οικονομικών αταξιών. Στοιχεία και όχι αποδείξεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτροπή ελέγχου αποτελείτο κυρίως από δασικούς υπαλλήλους!!! Στο συγκεκριμένο πόρισμα η ίδια η Δ/νση Δασών αναφέρει ότι οι υπάλληλοί της δεν είναι εξειδικευμένοι σε τέτοιου είδους ελέγχους και δεν έχουν οικονομικές γνώσεις. Παρά ταύτα υιοθέτησε τη συγκεκριμένη έκθεση ελέγχου η οποία τάχα συμπέραινε ταμειακό έλλειμμα της Ομοσπονδίας μας ύψους 179.880,71 ευρώ. Να σημειωθεί εδώ ότι για το ίδιο χρονικό διάστημα η επιτροπή ελέγχου είχε εκδώσει τρία διαφορετικά πορίσματα!!!! Εξάγοντας κάθε φορά διαφορετικά συμπεράσματα!!!

Στις 4-7-2010 και μετά την κοινοποίηση του πορίσματος της δασικής υπηρεσίας, άμεσα συγκλήθηκε από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία τα μέλη ενημερώθηκαν για τα όσα το πόρισμα αναληθώς ανέφερε περί ελλείμματος τάχα 179.880,71 ευρώ και αφού αυτό αναλύθηκε διεξοδικά και με κάθε λεπτομέρεια και παρά το ότι η Γενική Συνέλευση δια βοής απέρριψε και καταδίκασε τα όσα οι δασικές υπηρεσίες ανέφεραν. Ο ίδιος ο πρόεδρος έθεσε θέμα εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του και το Δ.Σ. όπου μετά από μυστική ψηφοφορία το σώμα εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο Δ.Σ. και μάλιστα με ποσοστό 100%, εκδίδοντας παράλληλα και σχετικό ψήφισμα καταδίκης των ενεργειών των δασικών υπηρεσιών.

Μετά τα πιο πάνω και με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανατέθηκε ο οικονομοδιαχειριστικός έλεγχος της Ομοσπονδίας σε Ορκωτούς Λογιστές (Σ.Ο.Λ.) οι οποίοι μετά από λεπτομερή έλεγχο κατέληξαν ότι τα όσα αναφέρονται στο πόρισμα της επιτροπής ελέγχου της Δ/νσης Δασών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί ελλείμματος 179.880,71 ευρώ σε καμία περίπτωση ΔΕΝ ΕΥΣΤΑΘΟΥΝ. Εντόπισαν δε την διαφορά για τα οικονομικά έτη 2007-2008-2009 σε 251,58 ευρώ, η οποία προφανώς οφείλεται σε κάποιες αποδείξεις που πλέον δεν ήταν ευανάγνωστες λόγω παλαιότητας. Τονίζεται μάλιστα ότι στους απολογισμούς υπάρχουν όχι ουσιαστικά αλλά τυπικά λάθη.

Στην συνέχεια η Γ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου υπέβαλε αρμοδίως τα συμπεράσματα αυτά των Ορκωτών Λογιστών καθώς επίσης και τους τροποποιημένους οικονομικούς απολογισμούς ετών 2007-2008 και προϋπολογισμούς ετών 2008 και 2009 ακριβώς όπως υπεδείχθησαν από τους Ορκωτούς Λογιστές, με το εύλογο αίτημα του επανελέγχου και της έγκρισής τους. Ωστόσο, όχι μόνο δεν ελήφθησαν υπόψη αλλά όπως αναφέραμε και παραπάνω η αρμόδια υπηρεσία αυθαίρετα και ισοπεδώνοντας κάθε αρχή δικαίου και νομιμότητας εξέδωσε το υπ’ αριθ. 28021/1590/5-4-2011 έγγραφό της με το οποίο κήρυξε έκπτωτο όλο το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας.!!! Και τούτο ένα χρόνο μετά το αμφιβόλου ορθότητας πόρισμα.!!! Και τούτο όπως υποστηρίζουν μετά από εισήγηση του κυρίου Αμοργιανιώτη Γεώργιου Ειδικού Γραμματέα Δασών του ΥΠΕΚΑ και Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Δασολόγων Ελλάδος ανακαλύπτοντας Νόμο από το 1914!!!

Μετά την συγκεκριμένη απόφαση της Δ/νσης Δασών οι εκπρόσωποι όλων των Κυνηγετικών Συλλόγων της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου δήλωσαν την οργή τους προς τις μεθοδεύσεις αυτές της Διοίκησης των Δασικών Υπηρεσιών εις βάρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και για μια φορά ακόμη δήλωσαν αλληλέγγυοι σε αυτό, μηδενός εξαιρουμένου.

Το πλέον αδιανόητο είναι ότι με το συγκεκριμένο έγγραφο η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών κηρύσσει έκπτωτο το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας το οποίο εξελέγη τον Μάιο του 2010, για κάτι που έκανε εάν έκανε το Δ.Σ. που διοικούσε το 2007-2008!!! Κατά το 2008 δε, υπήρξε και πάλι εκλογή νέου Δ.Σ. αφού ως γνωστό η θητεία είναι διετής.

Συνεπώς, η εν λόγω Υπηρεσία αυθαιρετώντας ετσιθελιστικά δεν τήρησε αφενός βασικούς κανόνες και διατάξεις νόμων όπως π.χ. την πρότερη κλήση σε απολογία ή τον ορισμό προθεσμίας περί συμμόρφωσης εάν προέκυπταν ζητήματα οικονομικής αταξίας κ.λπ., αφετέρου δε, προέβη σε διοικητική πράξη με εικασίες περί ατασθαλιών αφού το θέμα διερευνάται από την Δικαιοσύνη χωρίς μέχρι σήμερα να έχει προκύψει και να έχει αποδειχθεί κανένα παράπτωμα ή κατάχρηση χρημάτων εκ μέρους της Ομοσπονδίας.

Η «πρεμούρα» τους δε να φύγει από την μέση ο Μαρκόπουλος και το Δ.Σ. τους οδήγησε σε τραγικά λάθη αφού με την απόφασή τους αυτή καθαιρούν και μέλη του Δ.Σ. που εξελέγησαν για πρώτη φορά το 2010.!!! Και φυσικά δεν έχουν καμία ανάμειξη με το 2007-2008.!!!!!

Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η αρμόδια υπηρεσία, όχι μόνο δεν ξέρει να κάνει την δουλειά της, αλλά με περίσσεια ευκολία σπιλώνει την αξιοπρέπεια και το ήθος όλων ανεξαιρέτως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Γ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, ιδιαιτέρως του Προέδρου Κώστα Μαρκόπουλου ο οποίος έχει στοχοποιηθεί απόλυτα, καταχρώμενη την εξουσία που η Πολιτεία της έχει αναθέσει.

Ίσως τους ενοχλεί η γενικότερη λειτουργία του Κώστα Μαρκόπουλου, η μαχητικότητά του, οι γνώσεις του για τα κυνηγετικά θέματα.

Ίσως τους ενοχλεί ο κρυστάλλινος λόγος του προς κάθε κατεύθυνση, πολιτικούς ή υπηρεσιακούς παράγοντες όσον αφορά την υπεράσπιση του κυνηγίου.

Ίσως ενοχλήθηκαν κυβερνητικοί παράγοντες όταν καταγγέλλει την αναπτυσσόμενη βιομηχανία μελετών και το μεγάλο πάρτυ των προστατευόμενων από αυτούς Μ.Κ.Ο.

Ίσως ενοχλήθηκαν κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες επειδή ο Κώστας Μαρκόπουλος οδήγησε κατηγορούμενο για συκοφαντική δυσφήμιση τον πρώην Διευθυντή Δασών Λακωνίας και τον καταδίκασε πρωτόδικα σε 15 μήνες φυλάκιση.

Ίσως ενοχλήθηκαν κάποιοι γιατί υπεβλήθη από θηροφύλακες της Γ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου μήνυση στον τέως Διευθυντή Δασών Νομού Ηλείας για παράνομη θήρα στις καμένες εκτάσεις και για παραποίηση κυνηγετικού όπλου ιδιοκτησίας του.

Ίσως τους ενοχλεί και ορέγονται το σοβαρό οικονομικό αποθεματικό της Ομοσπονδίας Πελοποννήσου μιας και αναφέρονται σε αυτό και που είναι αποτέλεσμα οικονομίας χρόνων εκ μέρους μας.

Ίσως τους ενόχλησε το γεγονός ότι την 3/3/2011 εκδόθηκε πλήρης και εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση του Αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου που ξεκαθαρίζει ότι οι Θηροφύλακες ασκούν κανονικά τα καθήκοντά τους και μπορεί να είναι τυχαίο βέβαια αλλά την ίδια ημέρα 3-3-2011 ο Ειδικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου ΥΠΕΚΑ κος Αμοργιανιώτης Γεώργιος, έστειλε έγγραφο να εκπέσει το Συμβούλιο της Γ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου. Είναι άλλωστε γνωστή η λυσσαλέα αντίδραση και εναντίωση της Ένωσης Δασολόγων Ελλάδας, της οποίας ο κος Αμοργιανιώτης τυγχάνει Γενικός Γραμματέας και η αντιπαλότητά της με τις Κυνηγετικές Οργανώσεις για το σώμα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.

Ίσως τυχαίο επίσης να είναι ότι ο τέως Διευθυντής Δασών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος κος Τσακανίκας ο οποίος έστειλε την υπόθεση στον Εισαγγελέα, εκλέγεται σαν μέλος του Δ.Σ. της ίδιας Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Ελλάδας στον ίδιο συνδυασμό με την κα Λακαφώση η οποία ως μέλος της επιτροπής οικονομικού ελέγχου της Κ.Σ.Ε. παλιότερα και με βάσει το πόρισμα ελέγχου της επιτροπής που συμμετείχε, οδηγήθηκαν ο Νίκος Παπαδόδημας και ο Σπύρος Μπογιάκης Πρόεδρος και Ταμίας της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος κατηγορούμενοι τάχα για θολή διαχείριση. Βεβαίως, αμφότεροι αθωώθηκαν, πανηγυρικά μάλιστα, αφού τίποτα από όσα κατηγορούντο δεν ευσταθούσε και οι κατηγορίες κατέρρευσαν ως χάρτινος πύργος.

Ίσως τους ενόχλησαν οι δράσεις μας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 όπου με πάθος κάναμε τον αγώνα μας να ξαναζωντανέψει η νεκρή ύπαιθρος της Πελοποννήσου ενώ αυτοί όλοι ήσαν οι μεγάλοι απόντες.

Ίσως τους ενόχλησε η κάθοδος του Κώστα του Μαρκόπουλου ως υποψήφιου με το Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών. Πως άλλως να εξηγήσουμε τις συνεχείς ερωτήσεις επ’ αυτού από την επιτροπή ελέγχου…

Ίσως εν τέλει η στημένη αυτή ιστορία εις βάρος της Γ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου να εξυπηρετεί όλους αυτούς που μαγειρεύουν μέσα από την δημιουργία νέου νομικού πλαισίου περί θήρας την απαξίωση των κυνηγετικών οργανώσεων και την υφαρπαγή των συνδρομών μας. Όμως, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οι εισφορές των κυνηγών και η προσφορά τους στο φυσικό περιβάλλον δεν πρόκειται να δοθεί βορά στους άρπαγες του δημοσίου χρήματος στο όνομα της δήθεν πράσινης ανάπτυξης, μιας και αυτό είναι ένας από τους σκοπούς και τα σχέδιά τους.

Επιπλέον, συνεπεία της ανωτέρω απόφασης εκκρεμούν οι πληρωμές πενήντα πέντε (55) υπαλλήλων της Ομοσπονδίας, η καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών με κίνδυνο να υπάρχουν ποινικές κυρώσεις, η καταβολή των δαπανών κίνησης των πενήντα (50) υπηρεσιακών οχημάτων μας τα οποία αγοράσθηκαν και συντηρούνται αποκλειστικά από εμάς και χρησιμοποιούνται από τους σαράντα οκτώ (48) Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες και από το επιστημονικό προσωπικό που απασχολούνται με συμβάσεις αορίστου χρόνου από το 2000 και εντεύθεν, οι κινήσεις των Θηροφυλάκων, η ευθύνη έναντι τρίτων και ένα σωρό άλλες εκκρεμότητες.

Είναι σαφές ότι οι Κυνηγετικές Οργανώσεις έχουν στοχοποιηθεί προκειμένου να «κλείσουν» την φωνή τους και να κλονιστεί η εμπιστοσύνη των κυνηγών μελών τους σ’ αυτές, επιδιώκοντας οι ιθύνοντες καθαρά και ξάστερα ριζικούς περιορισμούς και απαγορεύσεις του κυνηγιού στην Ελλάδα. Είναι σαφές ότι το μόνο αγκάθι στα πλευρά του Υπουργείου Περιβάλλοντος που το εμποδίζει να βάλει χέρι στο Ελληνικό ελεύθερο και παραδοσιακό κυνήγι είναι το πολυδιάστατο και τεράστιο έργο των κυνηγετικών οργανώσεων και η οργάνωσή τους, αφού μόνο οι Κυνηγετικές Οργανώσεις μπορούν εμπεριστατωμένα να υποστηρίξουν τις θέσεις τους με πληθώρα μελετών για το θήραμα και το φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον, είναι σαφές ότι μόνο οι Κυνηγετικές Οργανώσεις έχουν επωμιστεί την προστασία του θηράματος, την ανάπτυξη των βιοτόπων του, την διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και όλα αυτά τα πράττουν με χρήματα που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τους κυνηγούς μέλη τους. Σταματώντας λοιπόν την λειτουργία των Κυνηγετικών Οργανώσεων, σταματούν το έργο της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, σταματούν τις περιβαλλοντικές και θηραματοπονικές μελέτες που χρηματοδοτούν οι Κυνηγετικές Οργανώσεις από τις συνδρομές τους και κυρίως σταματούν την νομική εκπροσώπηση των κυνηγών. Αυτή είναι η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ του σήμερα. Αυτή είναι η δημοκρατία των λόμπυ των μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών επιχειρήσεων. Αυτό είναι το ξεπούλημα της πράσινης ανάπτυξης στο όνομα της προστασίας τους περιβάλλοντος τάχα.

Σε αυτόν τον επιδιωκόμενο κυκεώνα, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου βρίσκεται στο επίκεντρο της εκτεταμένης προσπάθειας εναντίον των Κυνηγετικών Οργανώσεων ανά την χώρα με συντονισμένες ενέργειες από την κεντρική εξουσία. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση η Ομοσπονδία μας που εκπροσωπεί 45.000 κυνηγούς στην Πελοπόννησο, Ζάκυνθο Κεφαλλονιά και Ιθάκη, ούτε το Δ.Σ. αυτής δεν θα σπιλωθεί και δεν θα οδηγηθεί ως αμνός στην σφαγή των ενδεχόμενων σκοπιμοτήτων κάποιων δικτατορίσκων της Δημόσιας Διοίκησης. Τα χρήματα των κυνηγών που διαχειρίζονται οι κυνηγοί θα παραμείνουν χρήματα των κυνηγών προς όφελος της πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος. Κανένας δεν έχει «βάλει χέρι» στην συνδρομή και τα χρήματα των κυνηγών, όπως έγινε όταν «χάθηκαν» τα δισεκατομμύρια των χρημάτων που είχαν συγκεντρωθεί στο Ταμείο Θήρας κατά το παρελθόν και κανείς δεν μας έδωσε εξηγήσεις γι’ αυτό.

Είναι γεγονός ότι αυτό το διάστημα των δύο μηνών επιλέξαμε να ακολουθήσουμε χαμηλούς τόνους και να μην προβούμε σε απευθείας αντιπαράθεση με τις εν λόγω υπεύθυνες υπηρεσίες. Η στάση μας αυτή απορρέει συναρτήσει του ότι αφενός ήδη έχουμε καταθέσει πλήρως εμπεριστατωμένη, νομικά κατοχυρωμένη και απολύτως τεκμηριωμένη αίτηση αναστολής της συγκεκριμένης απόφασης έκπτωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και αφετέρου διότι από την πρώτη στιγμή δεχτήκαμε προφορικές διαβεβαιώσεις των αρμοδίων ότι η απόφαση αυτή ήταν λάθος εφόσον δεν μας έχει καταλογιστεί καμία ευθύνη και ότι σύντομα το θέμα θα λυθεί.

Οι ευθύνες της δημόσιας διοίκησης είναι συνολικές βεβαίως και το να διατείνεται ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης ότι κάτι τέτοιο δεν έπρεπε να γίνει, δεν αρκεί όταν ο ίδιος δεν παίρνει την ευθύνη ανάκλησης του συγκεκριμένου εγγράφου.

Ως εκ τούτου, επειδή μέχρι σήμερα καμία απόφαση δεν εκδόθηκε όσον αφορά την αίτησή μας, κρίναμε σκόπιμο να κάνουμε γνωστές τις θέσεις μας έτσι ώστε ο κάθε συνάδελφος κυνηγός να γίνει κοινωνός του διωγμού που έχουν επιφυλάξει για τις κυνηγετικές οργανώσεις και για το τι συμβαίνει στην Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου.

Εξυπακούεται ότι η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου δεν έχει σε καμία περίπτωση την διάθεση να μείνει με «σταυρωμένα χέρια» και να δεχθεί τα απανωτά χτυπήματα κάτω από την μέση.

Η Πολιτεία οφείλει να ξεπεράσει τον μεσαίωνα της Δημόσιας Διοίκησης που έχει αποδεδειγμένα καταστρέψει την χώρα μας και έχει εγκλωβίσει την πραγματική ανάπτυξη με ορατό τον κίνδυνο της χρεοκοπίας της δικιάς μας γενιάς αλλά και των επερχόμενων. Και η πλέον επικίνδυνη χρεοκοπία είναι η χρεοκοπία του ήθους και των αξιών. Σε κάθε περίπτωση η αλήθεια θα λάμψει αφού το θέμα διερευνάται δικαστικά και τότε θα αποδοθούν τα του Καίσαρος τω Καίσαρι.

Το υπό διωγμόν Διοικητικό Συμβούλιο

της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου

0
0
0
s2sdefault

Πάτρα 01-06-2011

 

“Πόλεμος Χαρακωμάτων”

H Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου στο στόχαστρο


Σε πόλεμο χαρακωμάτων εξελίσσεται η αντιπαράθεση της δημόσιας διοίκησης της πολιτείας με τις κυνηγετικές οργανώσεις και στην πρώτη γραμμή βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου δεχόμενη «πυρά» από εμπαθείς διατεταγμένους υπαλλήλους που εξυπηρετούν τις σκοπιμότητες συγκεκριμένων και έκδηλων για το αντικυνηγετικό τους μένος υπηρεσιών.

Ωστόσο, επειδή το κυνήγι μαγισσών στις μέρες μας έχει γίνει άθλημα, ζώντας σε μια περίοδο που το να κατηγορείς και να σπιλώνεις αξιοπρέπειες «πουλάει», οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, αφού ακούγονται και γράφονται διάφορες κακεντρέχειες καθώς κάποιοι ψάχνουν τον αποδιοπομπαίο τράγο στο πρόσωπο των κυνηγών, για όλα τα κακώς κείμενα στην οικονομία, στο περιβάλλον, στην διοίκηση, παντού εκτός από εκείνους που είναι πραγματικά υπεύθυνοι.

Το αποκορύφωμα της επίθεσης που δέχεται αυτή τη στιγμή η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου προέρχεται από την πρώην Δ/νση Δασών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και νυν Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου η οποία με το υπ’ αριθ. 28021/1590/5-4-2011 έγγραφό της κήρυξε έκπτωτο το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου βασιζόμενη όπως αναφέρει σε πόρισμα που εξέδωσε η επιτροπή ελέγχου των οικονομικών της Ομοσπονδίας μας για τα έτη 2007 και 2008, στo οποίο εμφαίνονται στοιχεία οικονομικών αταξιών. Στοιχεία και όχι αποδείξεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτροπή ελέγχου αποτελείτο κυρίως από δασικούς υπαλλήλους!!! Στο συγκεκριμένο πόρισμα η ίδια η Δ/νση Δασών αναφέρει ότι οι υπάλληλοί της δεν είναι εξειδικευμένοι σε τέτοιου είδους ελέγχους και δεν έχουν οικονομικές γνώσεις. Παρά ταύτα υιοθέτησε τη συγκεκριμένη έκθεση ελέγχου η οποία τάχα συμπέραινε ταμειακό έλλειμμα της Ομοσπονδίας μας ύψους 179.880,71 ευρώ. Να σημειωθεί εδώ ότι για το ίδιο χρονικό διάστημα η επιτροπή ελέγχου είχε εκδώσει τρία διαφορετικά πορίσματα!!!! Εξάγοντας κάθε φορά διαφορετικά συμπεράσματα!!!

Στις 4-7-2010 και μετά την κοινοποίηση του πορίσματος της δασικής υπηρεσίας, άμεσα συγκλήθηκε από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία τα μέλη ενημερώθηκαν για τα όσα το πόρισμα αναληθώς ανέφερε περί ελλείμματος τάχα 179.880,71 ευρώ και αφού αυτό αναλύθηκε διεξοδικά και με κάθε λεπτομέρεια και παρά το ότι η Γενική Συνέλευση δια βοής απέρριψε και καταδίκασε τα όσα οι δασικές υπηρεσίες ανέφεραν. Ο ίδιος ο πρόεδρος έθεσε θέμα εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του και το Δ.Σ. όπου μετά από μυστική ψηφοφορία το σώμα εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο Δ.Σ. και μάλιστα με ποσοστό 100%, εκδίδοντας παράλληλα και σχετικό ψήφισμα καταδίκης των ενεργειών των δασικών υπηρεσιών.

Μετά τα πιο πάνω και με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανατέθηκε ο οικονομοδιαχειριστικός έλεγχος της Ομοσπονδίας σε Ορκωτούς Λογιστές (Σ.Ο.Λ.) οι οποίοι μετά από λεπτομερή έλεγχο κατέληξαν ότι τα όσα αναφέρονται στο πόρισμα της επιτροπής ελέγχου της Δ/νσης Δασών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί ελλείμματος 179.880,71 ευρώ σε καμία περίπτωση ΔΕΝ ΕΥΣΤΑΘΟΥΝ. Εντόπισαν δε την διαφορά για τα οικονομικά έτη 2007-2008-2009 σε 251,58 ευρώ, η οποία προφανώς οφείλεται σε κάποιες αποδείξεις που πλέον δεν ήταν ευανάγνωστες λόγω παλαιότητας. Τονίζεται μάλιστα ότι στους απολογισμούς υπάρχουν όχι ουσιαστικά αλλά τυπικά λάθη.

Στην συνέχεια η Γ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου υπέβαλε αρμοδίως τα συμπεράσματα αυτά των Ορκωτών Λογιστών καθώς επίσης και τους τροποποιημένους οικονομικούς απολογισμούς ετών 2007-2008 και προϋπολογισμούς ετών 2008 και 2009 ακριβώς όπως υπεδείχθησαν από τους Ορκωτούς Λογιστές, με το εύλογο αίτημα του επανελέγχου και της έγκρισής τους. Ωστόσο, όχι μόνο δεν ελήφθησαν υπόψη αλλά όπως αναφέραμε και παραπάνω η αρμόδια υπηρεσία αυθαίρετα και ισοπεδώνοντας κάθε αρχή δικαίου και νομιμότητας εξέδωσε το υπ’ αριθ. 28021/1590/5-4-2011 έγγραφό της με το οποίο κήρυξε έκπτωτο όλο το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας.!!! Και τούτο ένα χρόνο μετά το αμφιβόλου ορθότητας πόρισμα.!!! Και τούτο όπως υποστηρίζουν μετά από εισήγηση του κυρίου Αμοργιανιώτη Γεώργιου Ειδικού Γραμματέα Δασών του ΥΠΕΚΑ και Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Δασολόγων Ελλάδος ανακαλύπτοντας Νόμο από το 1914!!!

Μετά την συγκεκριμένη απόφαση της Δ/νσης Δασών οι εκπρόσωποι όλων των Κυνηγετικών Συλλόγων της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου δήλωσαν την οργή τους προς τις μεθοδεύσεις αυτές της Διοίκησης των Δασικών Υπηρεσιών εις βάρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και για μια φορά ακόμη δήλωσαν αλληλέγγυοι σε αυτό, μηδενός εξαιρουμένου.

Το πλέον αδιανόητο είναι ότι με το συγκεκριμένο έγγραφο η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών κηρύσσει έκπτωτο το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας το οποίο εξελέγη τον Μάιο του 2010, για κάτι που έκανε εάν έκανε το Δ.Σ. που διοικούσε το 2007-2008!!! Κατά το 2008 δε, υπήρξε και πάλι εκλογή νέου Δ.Σ. αφού ως γνωστό η θητεία είναι διετής.

Συνεπώς, η εν λόγω Υπηρεσία αυθαιρετώντας ετσιθελιστικά δεν τήρησε αφενός βασικούς κανόνες και διατάξεις νόμων όπως π.χ. την πρότερη κλήση σε απολογία ή τον ορισμό προθεσμίας περί συμμόρφωσης εάν προέκυπταν ζητήματα οικονομικής αταξίας κ.λπ., αφετέρου δε, προέβη σε διοικητική πράξη με εικασίες περί ατασθαλιών αφού το θέμα διερευνάται από την Δικαιοσύνη χωρίς μέχρι σήμερα να έχει προκύψει και να έχει αποδειχθεί κανένα παράπτωμα ή κατάχρηση χρημάτων εκ μέρους της Ομοσπονδίας.

Η «πρεμούρα» τους δε να φύγει από την μέση ο Μαρκόπουλος και το Δ.Σ. τους οδήγησε σε τραγικά λάθη αφού με την απόφασή τους αυτή καθαιρούν και μέλη του Δ.Σ. που εξελέγησαν για πρώτη φορά το 2010.!!! Και φυσικά δεν έχουν καμία ανάμειξη με το 2007-2008.!!!!!

Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η αρμόδια υπηρεσία, όχι μόνο δεν ξέρει να κάνει την δουλειά της, αλλά με περίσσεια ευκολία σπιλώνει την αξιοπρέπεια και το ήθος όλων ανεξαιρέτως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Γ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, ιδιαιτέρως του Προέδρου Κώστα Μαρκόπουλου ο οποίος έχει στοχοποιηθεί απόλυτα, καταχρώμενη την εξουσία που η Πολιτεία της έχει αναθέσει.

Ίσως τους ενοχλεί η γενικότερη λειτουργία του Κώστα Μαρκόπουλου, η μαχητικότητά του, οι γνώσεις του για τα κυνηγετικά θέματα.

Ίσως τους ενοχλεί ο κρυστάλλινος λόγος του προς κάθε κατεύθυνση, πολιτικούς ή υπηρεσιακούς παράγοντες όσον αφορά την υπεράσπιση του κυνηγίου.

Ίσως ενοχλήθηκαν κυβερνητικοί παράγοντες όταν καταγγέλλει την αναπτυσσόμενη βιομηχανία μελετών και το μεγάλο πάρτυ των προστατευόμενων από αυτούς Μ.Κ.Ο.

Ίσως ενοχλήθηκαν κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες επειδή ο Κώστας Μαρκόπουλος οδήγησε κατηγορούμενο για συκοφαντική δυσφήμιση τον πρώην Διευθυντή Δασών Λακωνίας και τον καταδίκασε πρωτόδικα σε 15 μήνες φυλάκιση.

Ίσως ενοχλήθηκαν κάποιοι γιατί υπεβλήθη από θηροφύλακες της Γ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου μήνυση στον τέως Διευθυντή Δασών Νομού Ηλείας για παράνομη θήρα στις καμένες εκτάσεις και για παραποίηση κυνηγετικού όπλου ιδιοκτησίας του.

Ίσως τους ενοχλεί και ορέγονται το σοβαρό οικονομικό αποθεματικό της Ομοσπονδίας Πελοποννήσου μιας και αναφέρονται σε αυτό και που είναι αποτέλεσμα οικονομίας χρόνων εκ μέρους μας.

Ίσως τους ενόχλησε το γεγονός ότι την 3/3/2011 εκδόθηκε πλήρης και εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση του Αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου που ξεκαθαρίζει ότι οι Θηροφύλακες ασκούν κανονικά τα καθήκοντά τους και μπορεί να είναι τυχαίο βέβαια αλλά την ίδια ημέρα 3-3-2011 ο Ειδικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου ΥΠΕΚΑ κος Αμοργιανιώτης Γεώργιος, έστειλε έγγραφο να εκπέσει το Συμβούλιο της Γ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου. Είναι άλλωστε γνωστή η λυσσαλέα αντίδραση και εναντίωση της Ένωσης Δασολόγων Ελλάδας, της οποίας ο κος Αμοργιανιώτης τυγχάνει Γενικός Γραμματέας και η αντιπαλότητά της με τις Κυνηγετικές Οργανώσεις για το σώμα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.

Ίσως τυχαίο επίσης να είναι ότι ο τέως Διευθυντής Δασών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος κος Τσακανίκας ο οποίος έστειλε την υπόθεση στον Εισαγγελέα, εκλέγεται σαν μέλος του Δ.Σ. της ίδιας Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Ελλάδας στον ίδιο συνδυασμό με την κα Λακαφώση η οποία ως μέλος της επιτροπής οικονομικού ελέγχου της Κ.Σ.Ε. παλιότερα και με βάσει το πόρισμα ελέγχου της επιτροπής που συμμετείχε, οδηγήθηκαν ο Νίκος Παπαδόδημας και ο Σπύρος Μπογιάκης Πρόεδρος και Ταμίας της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος κατηγορούμενοι τάχα για θολή διαχείριση. Βεβαίως, αμφότεροι αθωώθηκαν, πανηγυρικά μάλιστα, αφού τίποτα από όσα κατηγορούντο δεν ευσταθούσε και οι κατηγορίες κατέρρευσαν ως χάρτινος πύργος.

Ίσως τους ενόχλησαν οι δράσεις μας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 όπου με πάθος κάναμε τον αγώνα μας να ξαναζωντανέψει η νεκρή ύπαιθρος της Πελοποννήσου ενώ αυτοί όλοι ήσαν οι μεγάλοι απόντες.

Ίσως τους ενόχλησε η κάθοδος του Κώστα του Μαρκόπουλου ως υποψήφιου με το Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών. Πως άλλως να εξηγήσουμε τις συνεχείς ερωτήσεις επ’ αυτού από την επιτροπή ελέγχου…

Ίσως εν τέλει η στημένη αυτή ιστορία εις βάρος της Γ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου να εξυπηρετεί όλους αυτούς που μαγειρεύουν μέσα από την δημιουργία νέου νομικού πλαισίου περί θήρας την απαξίωση των κυνηγετικών οργανώσεων και την υφαρπαγή των συνδρομών μας. Όμως, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οι εισφορές των κυνηγών και η προσφορά τους στο φυσικό περιβάλλον δεν πρόκειται να δοθεί βορά στους άρπαγες του δημοσίου χρήματος στο όνομα της δήθεν πράσινης ανάπτυξης, μιας και αυτό είναι ένας από τους σκοπούς και τα σχέδιά τους.

Επιπλέον, συνεπεία της ανωτέρω απόφασης εκκρεμούν οι πληρωμές πενήντα πέντε (55) υπαλλήλων της Ομοσπονδίας, η καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών με κίνδυνο να υπάρχουν ποινικές κυρώσεις, η καταβολή των δαπανών κίνησης των πενήντα (50) υπηρεσιακών οχημάτων μας τα οποία αγοράσθηκαν και συντηρούνται αποκλειστικά από εμάς και χρησιμοποιούνται από τους σαράντα οκτώ (48) Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες και από το επιστημονικό προσωπικό που απασχολούνται με συμβάσεις αορίστου χρόνου από το 2000 και εντεύθεν, οι κινήσεις των Θηροφυλάκων, η ευθύνη έναντι τρίτων και ένα σωρό άλλες εκκρεμότητες.

Είναι σαφές ότι οι Κυνηγετικές Οργανώσεις έχουν στοχοποιηθεί προκειμένου να «κλείσουν» την φωνή τους και να κλονιστεί η εμπιστοσύνη των κυνηγών μελών τους σ’ αυτές, επιδιώκοντας οι ιθύνοντες καθαρά και ξάστερα ριζικούς περιορισμούς και απαγορεύσεις του κυνηγιού στην Ελλάδα. Είναι σαφές ότι το μόνο αγκάθι στα πλευρά του Υπουργείου Περιβάλλοντος που το εμποδίζει να βάλει χέρι στο Ελληνικό ελεύθερο και παραδοσιακό κυνήγι είναι το πολυδιάστατο και τεράστιο έργο των κυνηγετικών οργανώσεων και η οργάνωσή τους, αφού μόνο οι Κυνηγετικές Οργανώσεις μπορούν εμπεριστατωμένα να υποστηρίξουν τις θέσεις τους με πληθώρα μελετών για το θήραμα και το φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον, είναι σαφές ότι μόνο οι Κυνηγετικές Οργανώσεις έχουν επωμιστεί την προστασία του θηράματος, την ανάπτυξη των βιοτόπων του, την διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και όλα αυτά τα πράττουν με χρήματα που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τους κυνηγούς μέλη τους. Σταματώντας λοιπόν την λειτουργία των Κυνηγετικών Οργανώσεων, σταματούν το έργο της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, σταματούν τις περιβαλλοντικές και θηραματοπονικές μελέτες που χρηματοδοτούν οι Κυνηγετικές Οργανώσεις από τις συνδρομές τους και κυρίως σταματούν την νομική εκπροσώπηση των κυνηγών. Αυτή είναι η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ του σήμερα. Αυτή είναι η δημοκρατία των λόμπυ των μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών επιχειρήσεων. Αυτό είναι το ξεπούλημα της πράσινης ανάπτυξης στο όνομα της προστασίας τους περιβάλλοντος τάχα.

Σε αυτόν τον επιδιωκόμενο κυκεώνα, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου βρίσκεται στο επίκεντρο της εκτεταμένης προσπάθειας εναντίον των Κυνηγετικών Οργανώσεων ανά την χώρα με συντονισμένες ενέργειες από την κεντρική εξουσία. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση η Ομοσπονδία μας που εκπροσωπεί 45.000 κυνηγούς στην Πελοπόννησο, Ζάκυνθο Κεφαλλονιά και Ιθάκη, ούτε το Δ.Σ. αυτής δεν θα σπιλωθεί και δεν θα οδηγηθεί ως αμνός στην σφαγή των ενδεχόμενων σκοπιμοτήτων κάποιων δικτατορίσκων της Δημόσιας Διοίκησης. Τα χρήματα των κυνηγών που διαχειρίζονται οι κυνηγοί θα παραμείνουν χρήματα των κυνηγών προς όφελος της πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος. Κανένας δεν έχει «βάλει χέρι» στην συνδρομή και τα χρήματα των κυνηγών, όπως έγινε όταν «χάθηκαν» τα δισεκατομμύρια των χρημάτων που είχαν συγκεντρωθεί στο Ταμείο Θήρας κατά το παρελθόν και κανείς δεν μας έδωσε εξηγήσεις γι’ αυτό.

Είναι γεγονός ότι αυτό το διάστημα των δύο μηνών επιλέξαμε να ακολουθήσουμε χαμηλούς τόνους και να μην προβούμε σε απευθείας αντιπαράθεση με τις εν λόγω υπεύθυνες υπηρεσίες. Η στάση μας αυτή απορρέει συναρτήσει του ότι αφενός ήδη έχουμε καταθέσει πλήρως εμπεριστατωμένη, νομικά κατοχυρωμένη και απολύτως τεκμηριωμένη αίτηση αναστολής της συγκεκριμένης απόφασης έκπτωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και αφετέρου διότι από την πρώτη στιγμή δεχτήκαμε προφορικές διαβεβαιώσεις των αρμοδίων ότι η απόφαση αυτή ήταν λάθος εφόσον δεν μας έχει καταλογιστεί καμία ευθύνη και ότι σύντομα το θέμα θα λυθεί.

Οι ευθύνες της δημόσιας διοίκησης είναι συνολικές βεβαίως και το να διατείνεται ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης ότι κάτι τέτοιο δεν έπρεπε να γίνει, δεν αρκεί όταν ο ίδιος δεν παίρνει την ευθύνη ανάκλησης του συγκεκριμένου εγγράφου.

Ως εκ τούτου, επειδή μέχρι σήμερα καμία απόφαση δεν εκδόθηκε όσον αφορά την αίτησή μας, κρίναμε σκόπιμο να κάνουμε γνωστές τις θέσεις μας έτσι ώστε ο κάθε συνάδελφος κυνηγός να γίνει κοινωνός του διωγμού που έχουν επιφυλάξει για τις κυνηγετικές οργανώσεις και για το τι συμβαίνει στην Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου.

Εξυπακούεται ότι η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου δεν έχει σε καμία περίπτωση την διάθεση να μείνει με «σταυρωμένα χέρια» και να δεχθεί τα απανωτά χτυπήματα κάτω από την μέση.

Η Πολιτεία οφείλει να ξεπεράσει τον μεσαίωνα της Δημόσιας Διοίκησης που έχει αποδεδειγμένα καταστρέψει την χώρα μας και έχει εγκλωβίσει την πραγματική ανάπτυξη με ορατό τον κίνδυνο της χρεοκοπίας της δικιάς μας γενιάς αλλά και των επερχόμενων. Και η πλέον επικίνδυνη χρεοκοπία είναι η χρεοκοπία του ήθους και των αξιών. Σε κάθε περίπτωση η αλήθεια θα λάμψει αφού το θέμα διερευνάται δικαστικά και τότε θα αποδοθούν τα του Καίσαρος τω Καίσαρι.

Το υπό διωγμόν Διοικητικό Συμβούλιο

της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου

0
0
0
s2sdefault

Πάτρα  23 - 2 - 2011


Αναδάσωση στον Καϊάφα με την συνδρομή των κυνηγών και

της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής Πελοποννήσου


Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου συμμετείχε στην αναδάσωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20-2-2011 στον Καϊάφα που διοργάνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην οποία παρόντες ήταν ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος κος Θάνος Μωραΐτης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κος Γιάννης Κουτσούκος, ο Ειδικός Γραμματέας Δασών κος Αμοργιανιώτης, ο αιρετός Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κος Κατσιφάρας, ο Περιφερειάρχης της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου κος Αποστολόπουλος, οι Βουλευτές Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης, Παναγιώτης Αντωνακόπουλος και Δημητρουλόπουλος Τάκης.

Η παρουσία της δύναμης της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής του Νομού Ηλείας καθώς επίσης και των κυνηγών μελών των Κυνηγετικών Συλλόγων Αρχαίας Ολυμπίας, Ζαχάρως, Κρεστένων και Πύργου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος κο Μωραΐτη και στον Υφυπουργό κο Κουτσούκο, οι οποίοι εξείραν για μια φορά ακόμα τον ενεργό ρόλο των Κυνηγετικών Οργανώσεων στην προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Φωτό 1: Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κος Κουτσούκος επί το έργο.

 

Φωτό 2: Οι Υφυπουργοί Κουτσούκος και Μωραΐτης δηλώνουν την ικανοποίησή τους για την προσπάθεια της αναδάσωσης.

 

Φωτό 3: Ο Δ/ντής Δασών Νομού Ηλείας κος Βαβλιάρας, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος κος Μωραΐτης και ο Πρόεδρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου κος Μαρκόπουλος.

 

 

Φωτό 4: Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος κος Μωραΐτης, ο Πρόεδρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου κος Μαρκόπουλος και εκπρόσωποι των Κυνηγετικών Συλλόγων του Νομού Ηλείας κατά την δενδροφύτευση.

 

Φωτό 5: Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος κος Μωραΐτης επί το έργο.

 

Φωτό 6: Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος κος Μωραΐτης συμμετέχει ενεργά στην δενδροφύτεση με την βοήθεια της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής Πελοποννήσου.

 

 

 

Φωτό 7: Από αριστερά ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου κος Αποστολόπουλος, ο Πρόεδρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου κος Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος κος Μωραΐτης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κος Κουτσούκος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κος Κατσιφάρας, ο Βουλευτής Ηλείας κος Κατρίνης, ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύργου κος Γαρουφαλής και ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Ζαχάρως κος Πλιάγκος.

 

Φωτό 8: Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος κος Μωραΐτης κατά την δενδροφύτευση στον Καϊάφα με τον Πρόεδρο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου κο Μαρκόπουλο και τους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες του Νομού Ηλείας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault

Πάτρα 9 - 2 - 2011


«Πράξεις και όχι ……μόνο ανακοινώσεις»


Άγρυπνοι φρουροί της υπαίθρου –και μάλλον οι μοναδικοί– αναδεικνύονται καθημερινά οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου καθώς μόνο κατά το τελευταίο δίμηνο πραγματοποίησαν εκατοντάδες ελέγχους στις περιοχές ευθύνης τους και διαπίστωσαν 38 παραβάσεις του δασικού κώδικα υποβάλλοντας ταυτόχρονα ισάριθμες μηνύσεις στα κατά τόπους Δασαρχεία. Ειδικότερα μετά και την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου των Θηροφυλάκων στις 16 και 17 Δεκεμβρίου όπου και δόθηκαν σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες από τον Πρόεδρο κ. Μαρκόπουλο, η δράση της Θηροφυλακής είναι καταιγιστική και τα αποτελέσματα κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά.

Τα σχετικά πρωτόκολλα μηνύσεων που υποβλήθηκαν αφορούν πληθώρα παραβάσεων όπως:

· Άσκηση θήρας χωρίς κυνηγετική άδεια

· Παράνομη μετατροπή όπλου

· Παράνομη θήρα εκτός επιτρεπόμενης μέρας

· Άσκηση θήρας νύχτα με προβολέα

· Παράνομη θήρα εντός καταφυγίου και προστατευμένων περιοχών

· Άρνηση για έλεγχο και απείθεια

· Άσκηση θήρας στο καρτέρι μπεκάτσας

· Παράνομη ρίψη αδρανών υλικών σε ρέματα

· Παράνομη χρήση ηχομιμητικών συσκευών

· Παράνομη μεταφορά κυνηγετικού όπλου

Έτσι λοιπόν αναχαιτίζοντας κάθε παράνομη δραστηριότητα οδηγούν τους παραβάτες ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ η ομαδική τους δράση νύχτα και μέρα λειτουργεί όχι μόνο κατασταλτικά αλλά και αποτρεπτικά στην συνείδηση των επίδοξων λαθροθηρών.

Αυτά και προς απάντηση στην Ένωση Δασοφυλάκων Δημοσίων Υπαλλήλων η οποία αντί να αναλώνεται σε ανούσιες, κακόβουλες και προβοκατόρικες ανακοινώσεις το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν να βγάλει επιτέλους τα μέλη της στην ύπαιθρο να δουλέψουν….

Καλό θα ήταν λοιπόν να μας γνώριζαν οι κ.κ. αυτής της Ένωσης τον αντίστοιχο αριθμό ελέγχων και μηνύσεων που πιστοποίησαν το αντίστοιχο διάστημα…..

Έργα κύριοι επιτέλους και όχι μόνο λόγια!!!!!!

0
0
0
s2sdefault

 Επικοινωνία
ΈΔΡΑ: Πάτρα Δ. Γούναρη 9-11  Τ.Κ.:26221  Τ.Θ.: 3009 Τήλ: 2610-361671 / 72 FAX: 2610-346614 Email: info@gkop.gr

© 2016 Gkop. All Rights Reserved. Designed By Aktis.gr

Search